Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Žaneta Sirková
18.04.2016 14:15

Prekvapení a zároveň veľmi sklamaní

Viac ako učitelia sa cítia byť dlhodobo finančne podhodnotení nepedagogickí zamestnanci, ktorí zabezpečujú každodenný chod školy. Tým už niekoľko dlhých rokov zostávajú oči pre plač. Sklamaní a znechutení rozmýšľajú nad tým, ako môže dnešná spoločnosť dovoliť pracovať za menej ako minimálnu mzdu. Oni nemajú právo mať adekvátne zaplatenú prácu s ohľadom na ich pracovné povinnosti?

V demokratickej spoločnosti mala byť už dávno vyriešená problematika ohodnotenia nepedagogických zamestnancov tak, aby výška tarifných platov nebola na hranici chudoby. Učitelia kričia, že majú málo a čo tí, ktorí pracujú v školách za minimálne mzdy? Aj tie im musia riaditelia škôl dorovnávať, lebo do dnešného dňa neboli dostatočne prepracované tabuľky tarifných platov nepedagogických zamestnancov. Upratovačka v škole zarobí minimálnu mzdu a keby nemala svoj plat dorovnaný osobným príplatkom, je to na zaplakanie. Ale nenárokovateľné položky nemajú slúžiť na zvýšenie platu zo súcitu k zamestnancovi. To sú prostriedky, ktoré riaditeľ školy používa na ohodnotenie zamestnancov, ktorí si plnia pracovné povinnosti nad rámec zmluvných povinností, za mimoriadne osobné schopnosti, dosahované pracovné výsledky.

Učitelia si prilepšili kreditovými príplatkami. Prečo túto možnosť nedostanú aj zamestnanci ekonomického úseku školy, ktorí sa musia neustále vzdelávať a školiť k novým vyhláškam, zákonom, mzdovej a hospodárskej agende, verejnému obstarávaniu,... Nehovoriac o programoch, v ktorých túto agendu spracovávajú. Aj tam treba vzdelávanie a zaškolenie. Neustále zmeny v legislatíve vyžadujú účasť zamestnancov ekonomického úseku školy na školeniach a seminároch. Tie musia absolvovať, ak majú mať agendu v poriadku a podľa predstáv finančnej kontroly. Títo zamestnanci sa neustále vzdelávajú, pretože to vyžadujú legislatívne zmeny. Prečo by oni nemohli mať kreditový príplatok? Veď aj oni musia kariérne rásť a nemôžu sa uspokojiť len tým, čo sa naučili pred niekoľkými rokmi v škole.

Učitelia majú okrem osobného príplatku aj príplatok za činnosť triedneho učiteľa, príplatok za činnosť uvádzajúceho učiteľa, kreditový príplatok. Aký príplatok môže mať ekonómka alebo hospodárka? Len osobný príplatok, ktorého výšku určuje riaditeľ školy. Je to nenárokovateľná položka, ktorú môže mať a nemusí.

Nie je na čase zaoberať sa tou skupinou zamestnancov školstva, ktorí zabezpečujú každodenný chod škôl a školských zariadení? Nie je potrebné venovať pozornosť ich odmeňovaniu za každodenný pracovný výkon? Nie je na čase všímať si, čo musí robiť nepedagogický zamestnanec k výkonu svojej práce? Nie sú to len učitelia, ktorí pracujú v školách a školských zariadeniach. Bez koho by školy nemohli fungovať?

Súvisiace články

11.08.2018 09:55

Zážitky z múzejných expozícií v Bulharsku

Jednotlivé múzejné expozície sú zamerané na dokumentovanie významných javov materiálnej, duchovnej a umeleckej kultúry. Zväčša vystihujú regionálne a lokálne špecifiká oblastí Bulharska. Predstavujeme vám dve významné vedecko-...