Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Zuzana Mészárosová
20.04.2018 06:36

Prestížne ocenenie ŠKOLA ETWINNING získali dve desiatky slovenských škôl

Dve desiatky slovenských škôl získali prestížne ocenenie Škola eTwinning pre roky 2018-2019, o ktoré sa mohli uchádzať od konca minulého roka. Proces výberu škôl podliehal mnohým prísnym kritériám, ktoré boli nastavené CSS v Bruseli.  Každá škola, ktorá sa uchádzala o ocenenie Školy eTwinning musí byť súčasťou programu eTwinning minimálne 2 roky, má aktívne zapojených viac učiteľov a riaditeľa školy, aktívne projekty a projekty s národným certifikátom kvality, či aktívnu spoluprácu učiteľov školy so zahraničnými partnermi, zapojenie sa do vzdelávacích podujatí a propagačných akcií eTwinning. Škola tiež musí spĺňať mnohé kritériá súvisiace so začlenením projektu eTwinning do školského vzdelávania, ako i mnohé náležitosti súvisiace so zabezpečením  bezpečnosti používania internetu vo vzdelávaní.

Program eTwinning udelením prestížneho ocenia Škola eTwinning chce poskytnúť uznanie a ohodnotiť zapájanie sa, angažovanosť a odhodlanie tímov učiteľov a vedúcich pracovníkov škôl, vrátane vedenia škôl v rámci tej istej školy. Misiou programu eTwinning je nielen prispievať k profesionálnemu rozvoju jednotlivých učiteľov zapojených do tohto programu, ale i robiť školu ako celok inovatívnejšou z hľadiska jej učebných a vzdelávacích postupov bez ohľadu na jej východiskovú pozíciu. Podľa slov Beáty Kováčovej, riaditeľky ocenenej Obchodnej akadémie v Leviciach, „najväčším prínosom práce v projekte eTwinning je vzájomná komunikácia, spolupráca a zdieľanie vzdelávacích zdrojov v rámci Európy. Pri realizácii partnerstva škôl eTwinning získate pocit, že ste členom najvzrušujúcejšej vzdelávacej komunity v Európe."

Kompletný zoznam ocenených škôl si môžete pozrieť na stránke etwinningu.

Oceneným školám a ich učiteľom a žiakom gratulujeme!

Zuzana Mészárosová

Súvisiace články

27.01.2016 19:45

Skalickí strojári v nástrojárni INA SKALICA spol. s r.o.

Súčasťou odborného vzdelávania skalických strojárov je prezentácia jednotlivých segmentov partnerského podniku, v ktorom stredoškoláci vykonávajú odborný výcvik počas štúdia. Stredná odborná škola strojnícka v Skalici a podnik...
20.02.2018 21:32

"Education for Global Responsibility" Vzdelanie ku Globálnej zodpovednosti

"VZDELÁVANIE KU GLOBÁLNEJ ZODPOVEDNOSTI" Cieľom projektu je vytvoriť metodológiu vyučovacieho procesu pre zástupcov – partnerov každej krajiny v oblasti Globálneho vzdelávania. Otázkami Globálneho vzdelávania sa už zaoberali ...