Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
30.12.2018 09:04

Priateľ školy a literatúry vyšiel pred 160 rokmi

V roku 1859 vyšlo prvé číslo prílohy časopisu Cyrill a Method pod názvom PRIATEĽ ŠKOLY a LITERATURY. Redaktorom a vydavateľom bol Dr. Ondrej Radlinský.

V úvodníku prvého čísla redaktor a vydavateľ Dr. Ondrej Radlinský priblížil čitateľom motívaciu vedúcu redakčný tím a jeho spolupracovníkov k vydávaniu časopisu . Poukázal na skutočnosť potreby rozvoja školstva a vzdelanosti, na potrebu poukázať na klady a nedostatky ktoré vládnu vo vzdelávacích inštitúciách, na potrebu rozvoja , pestovania a hájenia národného života , ktorému má Priateľ školy a literatúry napomáhať v plnom rozsahu :

„ … škola a tejto područnica literatúra je ten najmohutnejší rušeň a zdroj osvety a vzdelanosti každého národa, tak i našeho národa slovenského. … Súc o všetkom dokonale presvedčení, vzniesli sme dňa 15. nov. Na vysoko ctené Generálne gubernium našu najponíženejšiu prosbu na milostivé povolenie vydávať „Priateľa školy a literatúry " na spôsob prílohy k Cyrilovi a Metodovi , ktoréžto aj hneď obdržať sme šťastliví boli ..." ( cit. Z úvodníka 1. čísla ). Ciele Priateľa školy a literatúry priblížil čitateľom vo svojej básni Na „Priateľa Školy" Ján Palárik.

Priateľ školy a literatúry nesklamal svojich čitateľov

Skrz rôznorodého, zaujímavého obsahu sa čoskoro stal známym a vyhľadávaným nielen medzi učiteľmi , kňazmi a literárne činnými osobnosťami danej doby . Čítali a navzájom si ho požičiavali mnohé slovenské rodiny. Počet čitateľov ovplyvnil aj cenu časopisu. Predplatitelia si mali možnosť vybrať z troch variácií: predplatiť si len Priateľa školy, alebo len časopis Cyrill a Method bez prílohy, alebo predplatiť si Cyrilla a Methoda spolu s jeho prílohou. Redakcia vyhlásila aj súťaž o najlepší článok roku 1859.

 

Časopis obsahoval pravidelné rubriky: Vestník školský približoval čitateľom dianie na školách , názory učiteľov, kňazov, vychovávateľov a úvahy o školskom systéme danej doby. Vo Vestníku literárnom mali možnosť prezentovať básnici a spisovatelia uverejňovať svoje príspevky. Čitatelia boli oboznamovaní s novými novinami a časopismi vychádzajúcimi v slovenskom jazyku na území krajiny , Hádky školské boli zábavnou vsuvkou do časopisu . Rubrika obsahovala vtipy zo školského prostredia. Súčasťou Priateľa školy a literatúry boli aj správy rozdelené na Slovanské správy a Rozličné správy .

Okrem pravidelných čitateľov si Priateľ školy sa zvyšoval aj počet pravidelných prispievateľov, ku ktorým patrili J. Palárik, J.D.Makovický, M.Hattala, O.Radlinský, V.Sasinek, učitelia rôznych typov školských a výchovných zariadení.