Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
21.06.2018 06:48

Príjemné pocity prekvapenia

V uplynulých dňoch doc.Ing. Milan Belica,PhD. , Predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja udelil najúspešnejším žiakom stredných škôl ocenenia vo forme diplomu. Medzi ocenenými bola aj žiačka Obchodnej akadémie v Šuranoch, Michaela Homolová, ktorá v priebehu školského roka získala viacerov prvenstiev v literárnych súťažiach.

Spýtali sme sa Michaely na jej pocity v súvislosti s týmto pekným ocenením:" Počas roka som sa snažila zapájať  do viacerých aktivít. Nielen do súťaží, ale aj aktivít ako je prispievanie do časopisu, či pomáhanie pri organizovaní školských podujatí..

     Keď sa spätne pozerám na celý školský rok, ktorý som strávila ako tretiačka na Obchodnej akademií v Šuranoch, najviac si pamätám, ako som musela bojovať so svojou lenivosťou. Každý človek čelí určite nejakej lenivosti - niektorý väčšej a niektorý menšej. U mňa sa začala prejavovať začiatkom jesene, keď bola večer tma a aj ráno keď som vstávala. Počas celého dňa som bola unavená a pamätám si ako som sa musela do všetkého nútiť. ...

     Nečakala som, že by sa mi dostalo takého ocenenia. Bolo to prekvapenie, ktoré ma milo potešilo a naozaj som musela na pár sekúnd uvažovať, či si ma s niekým nepomýlili. Či myslia tú pravú Michaelu Homolovú. Veriť som začala, až keď som diplom držala vo svojich rukách a vedela som,,že je len môj.

     Pocity radosti sa začali prejavovať až spätne. Pred ocenením som všetko vnímala ako povinnosti a snahy, ktoré som vykonávala hlavne pre seba. Dúfala som v úspech pri mnohých súťažiach, ale nečakala som, že by som nejaký naozaj dosiahla.

     Najväčšiu zásluhu majú aj tak učitelia. Pretože bez ochoty, ktorú nám ponúkajú, by sme nedošli tak ďaleko  ako sme. Dokázali nás pripraviť na dlhú cestu, ktorou budeme kráčať počas celého života. Niekedy narazíme na kríky s tŕňmi, ale vo vnútri môžeme nájsť lesné ovocie, ktoré nás povzbudí v pokračovaní. Verím, že táto pochvala ma len ďalej povzbudí a "nakopne" ešte do väčšieho úsilia, aby budúci rok mohol byť oveľa lepší."

Ďakujeme za rozhovor. Želáme veľa úspechov do ďalšieho štúdia.

Súvisiace články

08.10.2019 16:50

Kultúrne klenoty Hudobného múzea

Hudobné múzeum predstavuje neodmysliteľnú zložku Slovenského národného múzea(ďalej SNM) v Bratislave. Sídli na Žižkovej 18 v prízemných priestoroch historickej budovy(tzv. Brämerova kúria) nachádzajúcej sa len pár krokov od pro...
03.02.2017 11:30

Archívne materiály prehovorili

Dnes si žiaci základných a stredných škôl užívajú deň polročných prázdnin. Mnohí využijú tento deň i na to, aby sa pochválili svojim vysvedčením v rodine. Tí, ktorým to v tomto polroku nevyšlo tak, ako by boli chceli, majú ša...