Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
23.06.2018 16:20

Pripomenuli si smutné výročie

V týchto dňoch ( 10.júna 2018 ) si v Nových Zámkoch pripomenuli smutné, 74. výročie deportácie Židov z mesta. Toto smutné výročie sa dotýka aj židovského obyvateľstva z ďalších lokalít našej krajiny.

Je potrebné,aby sme na výročia – i keď smutných udalostí – nezabúdali, aby sme si ich pripomínali, aby o nich vedela aj dnešná mládež a aby chápala aj historické súvislosti danej doby.

Z toho dôvodu bola dňa 19.júna 2018 na Obchodnej akadémii v Šuranoch uskutočnená beseda s Doc. Ing. Tomášom Langom, PhD., autorom knihy „ZBAVENÍ PRÁVA - MAJETKU - ŽIVOTA Židovský osud na Južnom Slovensku 1938 - 1947 ".

O autorovi

Doc. Ing. Tomáš Lang, PhD. sa narodil v roku 1942 v Budapešti. Jeho rodičia sa stali obeťami holokaustu. V súčasnosti žije v Nových Zámkoch. Je ženatý, má dve deti a šesť vnúčat. Od roku 1992 sa intenzívne venoval uchovávaniu časti našej histórie, najmä histórie Židov na území, ktoré bolo v dôsledku I. Viedenskej arbitráže pričlenené k Maďarsku v rokoch 1938-45. V spoluautorstve s Alexandrom Strbom napísal dve publikácie: Az érsekújvári zsidóság története (Dejiny novozámockého židovstva) a Holokaust na južnom Slovensku na pozadí histórie novozámockých Židov.

Jeho najnovšia kniha cez štúdie a referáty sprostredkúva čitateľovi osud Židov na tzv. arbitrážnom území na juhu Slovenska, ktoré bolo v dôsledku 1. Viedenskej arbitráže od 2. novembra 1938 do konca 2. svetovej vojny pod jurisdikciou Maďarského kráľovstva. Čitateľ sa stretáva s viacerými pohľadmi na tému holokaustu na Južnom Slovensku.


 

Žiaci školy boli na besede obdarovaní nielen novými vedomosťami z histórie židovského národa a o historických súvislostiach vedúcich k holokaustu, ale aj knihami , ktoré pán Tomáš Lang daroval do školskej knižnice.