Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Zuzana Mészárosová
30.04.2019 00:30

Príprava na Simulované voľby do Európskeho parlamentu 2019

Stredné školy zapojené do programu Ambasádorská škola Európskeho parlamentu (EPAS) a Platforma ambasádoriek a ambasádorov európskej demokratickej kultúry (AmbEDK) sa intenzívne pripravujú na simulované voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa na týchto školách uskutočnia začiatkom mája. Študenti budú mať príležitosť vyskúšať si, ako by vyzerali celoeurópske voľby - keby sa priamo volili kandidáti európskych parlamentných politických strán. Zapojení študenti si budú vyberať z ôsmych politických skupín, ktoré v súčasnosti pôsobia v Európskom parlamente.  S nimi sa v týchto dňoch oboznamujú na workshopoch, či stretnutiach s odborníkmi na slovo vzatými, teda samotnými europoslancami, či inými odborníkmi na európske záležitosti. Jednou zo zapojených škôl je i Obchodná akadémia Levice, kde študenti absolvovali sériu prípravných workshopov a snažili sa hlbšie preniknúť do podstaty ako funguje EÚ.

Pre študentov je dôležité uvedomenie si vlastnej osobnej dôležitosti pri formovaní obrazu našej aj európskej spoločnosti. Práve voľby sú v demokratickom svete tým základným krokom, od ktorého sa odvíjajú ďalšie možnosti, scenáre vo vývoji Únie, krajiny, regiónu či obce. Simulované voľby by mali napomôcť lepšie sa na krok voľby pripraviť. Študenti si takto skôr uvedomia, že svojim hlasom môžu prispieť k rozhodovaniu o tom, akú Európu budeme mať. 

 

Súvisiace články

01.11.2018 17:40

Študenti OA Levice v simulovaných študentských voľbách

Dňa 24.10.2018 sa študenti Obchodnej akadémie v Leviciach zúčastnili simulovaných Študentských komunálnych volieb, ktorých sa zúčastnilo viac než 63,4 % študentov tejto školy. Celková účasť na simulovaných voľbách zúčastnených ...