Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Zuzana Mészárosová
22.02.2018 06:38

Prípravy na OA Levice na 1. projektové vzdelávacie stretnutie Erasmus+ "VET4SCAPE" v Bulharsku vrcholia

Študentom Obchodnej akadémie v Leviciach zapojeným do projektu Erasmus+ KA2 „VET4SCAPE" účasť a práca na projekte poskytuje príležitosť spolupracovať s partnermi zo šiestich európskych škôl z Rakúska, Portugalska, Rumunska, Českej republiky, Slovinska a Bulharska s cieľom zlepšiť úroveň a kvalitu odbornej a jazykovej výučby, obchodnej angličiny. "Strategické partnerstvá" nám umožňujú zlepšiť kvalitu ekonomického vzdelávania. „Vocational Educational Training for Skills, Competence and The Practice for the Economy" sa totiž vzťahuje na odborné vzdelávanie v oblasti zručností, kompetencií a praxe v hospodárstve.

 

V súčasnosti sa štyria študenti tretieho ročníka tejto školy pripravujú na prvé projektové vzdelávacie stretnutie v bulharskom Vidine, kde budú spolu so štyrmi desiatkami rovesníkov z partnerských krajín pracovať na problematike Junior Achievement firiem. Keďže ako jediná zapojená škola majú osobné skúsenosti s fungovaním JA firiem, budú fungovať na projektovom stretnutí ako študentskí mentori a budú učiť svojich zahraničných partnerov a zdieľať svoje skúsenosti. Preto si pripravili rôzne vzdelávacie materiály, ako plagáty, hry na podporu posilňovia podnikateľských kompetencií a kompetencií v oblasti Obchodnej angličtiny. V neposlednom rade sa tešia na stretnutie s kamarátmi z iných škôl, aby sa spoločne naučili viac o jednotlivých zúčastnených krajinách a podporili medzikultúrnu kompetenciu a ich schopnosť  spolupracovať v medzinárodnom tíme. 

V nadchádzajúcom týždni sa dvaja učitelia našej školy, M. Haulíková a Z. Mészárosová a štyri študentky 3.A a 3.B pocestujú do bulharského mestečka Vidin a budú spolupracovať s partnermi a tak implementovať projekt do praxe.

 

Súvisiace články

23.05.2018 13:54

Krásy Štajerska

Štajersko je druhou najväčšou spolkovou republikou Rakúska, ktorá je situovaná v juhovýchodnej časti krajiny. Preslávili ju povestné Alpy, diatonické harmoniky, nájdeme tu množstvo prekrásnych miest s cenným historickým, kultúr...
19.05.2019 21:17

Vodárenské múzeum vás pozýva na prehliadku

Vodárenské múzeum je prevádzkované od roku 2006 Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou. Sídli na Devínskej ceste 1 v Bratislave Karlovej Vsi. Súčasťou múzejného objektu je historická funkcionalistická budova, Vodárenská komunit...