Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Zuzana Mészárosová
22.02.2018 06:38

Prípravy na OA Levice na 1. projektové vzdelávacie stretnutie Erasmus+ "VET4SCAPE" v Bulharsku vrcholia

Študentom Obchodnej akadémie v Leviciach zapojeným do projektu Erasmus+ KA2 „VET4SCAPE" účasť a práca na projekte poskytuje príležitosť spolupracovať s partnermi zo šiestich európskych škôl z Rakúska, Portugalska, Rumunska, Českej republiky, Slovinska a Bulharska s cieľom zlepšiť úroveň a kvalitu odbornej a jazykovej výučby, obchodnej angličiny. "Strategické partnerstvá" nám umožňujú zlepšiť kvalitu ekonomického vzdelávania. „Vocational Educational Training for Skills, Competence and The Practice for the Economy" sa totiž vzťahuje na odborné vzdelávanie v oblasti zručností, kompetencií a praxe v hospodárstve.

 

V súčasnosti sa štyria študenti tretieho ročníka tejto školy pripravujú na prvé projektové vzdelávacie stretnutie v bulharskom Vidine, kde budú spolu so štyrmi desiatkami rovesníkov z partnerských krajín pracovať na problematike Junior Achievement firiem. Keďže ako jediná zapojená škola majú osobné skúsenosti s fungovaním JA firiem, budú fungovať na projektovom stretnutí ako študentskí mentori a budú učiť svojich zahraničných partnerov a zdieľať svoje skúsenosti. Preto si pripravili rôzne vzdelávacie materiály, ako plagáty, hry na podporu posilňovia podnikateľských kompetencií a kompetencií v oblasti Obchodnej angličtiny. V neposlednom rade sa tešia na stretnutie s kamarátmi z iných škôl, aby sa spoločne naučili viac o jednotlivých zúčastnených krajinách a podporili medzikultúrnu kompetenciu a ich schopnosť  spolupracovať v medzinárodnom tíme. 

V nadchádzajúcom týždni sa dvaja učitelia našej školy, M. Haulíková a Z. Mészárosová a štyri študentky 3.A a 3.B pocestujú do bulharského mestečka Vidin a budú spolupracovať s partnermi a tak implementovať projekt do praxe.

 

Súvisiace články

04.06.2017 07:30

Spolucítia a pomáhajú

Hemofília je genetické ochorenie krvi, porucha krvnej zrážanlivosti. Toto ochorenie sprevádza ľudí ,ktorí sú ňou postihnutí, po celý život.   Ochorenie sa síce dá liečiť, ale nie je vyliečiteľné. Slovenské hemofilické združenie...
25.07.2017 06:30

Pomôcky pre prvákov

Posledné roky - aspoň naše prvácke učiteľky v škole - hovoria, že sú veľké rozdiely medzi prvákmi. Veľmi vidieť, či sa im rodičia venujú a čo všetko sa naučili v škôlke. Veľa detí vie pri príchode do školy čítať napríklad tlače...
11.08.2017 17:30

Stretnutie s históriou

Letné prázdniny sa už prehupli do druhého polčasu. Žiaci a študenti okrem naberania bronzu od slnečných lúčov majú možnosť nabrať si plné vrece zážitkov z prázdninového programu . Tí, ktorí majú radi históriu, si k nim môžu pr...