Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Zuzana Mészárosová
22.02.2018 06:38

Prípravy na OA Levice na 1. projektové vzdelávacie stretnutie Erasmus+ "VET4SCAPE" v Bulharsku vrcholia

Študentom Obchodnej akadémie v Leviciach zapojeným do projektu Erasmus+ KA2 „VET4SCAPE" účasť a práca na projekte poskytuje príležitosť spolupracovať s partnermi zo šiestich európskych škôl z Rakúska, Portugalska, Rumunska, Českej republiky, Slovinska a Bulharska s cieľom zlepšiť úroveň a kvalitu odbornej a jazykovej výučby, obchodnej angličiny. "Strategické partnerstvá" nám umožňujú zlepšiť kvalitu ekonomického vzdelávania. „Vocational Educational Training for Skills, Competence and The Practice for the Economy" sa totiž vzťahuje na odborné vzdelávanie v oblasti zručností, kompetencií a praxe v hospodárstve.

 

V súčasnosti sa štyria študenti tretieho ročníka tejto školy pripravujú na prvé projektové vzdelávacie stretnutie v bulharskom Vidine, kde budú spolu so štyrmi desiatkami rovesníkov z partnerských krajín pracovať na problematike Junior Achievement firiem. Keďže ako jediná zapojená škola majú osobné skúsenosti s fungovaním JA firiem, budú fungovať na projektovom stretnutí ako študentskí mentori a budú učiť svojich zahraničných partnerov a zdieľať svoje skúsenosti. Preto si pripravili rôzne vzdelávacie materiály, ako plagáty, hry na podporu posilňovia podnikateľských kompetencií a kompetencií v oblasti Obchodnej angličtiny. V neposlednom rade sa tešia na stretnutie s kamarátmi z iných škôl, aby sa spoločne naučili viac o jednotlivých zúčastnených krajinách a podporili medzikultúrnu kompetenciu a ich schopnosť  spolupracovať v medzinárodnom tíme. 

V nadchádzajúcom týždni sa dvaja učitelia našej školy, M. Haulíková a Z. Mészárosová a štyri študentky 3.A a 3.B pocestujú do bulharského mestečka Vidin a budú spolupracovať s partnermi a tak implementovať projekt do praxe.

 

Súvisiace články

12.01.2018 11:04

Vitajte na exkurzii v Českom rozhlase Brno

V decembri 2017 sme sa zúčastnili s poslucháčmi tretieho ročníka kombinovaného štúdia študijného odboru manažment hotelníctva a cestovného ruchu Vysokej školy obchodnej a hotelovej(ďalej VŠOH) v Brne zaujímavej exkurzie v štúdi...
20.02.2017 10:30

IX. ročník celoslovenskej súťaže s medzinárodnou účasťou v hre pre zobcové flauty „Zahraj že nám píšťalôčka“ bude v N...

Mesto Nové Zámky, Združenie pre vzdelávanie pre deti, mládeže a dospelých v spolupráci so spoluorganizátormi : Základná umelecká škola Nové Zámky, Novovital Nové Zámky , s podporou Fondu na podporu umenia zorganizujú IX. roč...