Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Martina Jasaňová
14.03.2018 12:45

Profesionálny mechanik nastavovač má široké uplatnenie

Odbor mechanik nastavovač je komplexný. Jeho absolvent prejde počas štúdia všetkými potrebnými oblasťami strojárstva a nemá problém s uplatnením na trhu práce. Duálny systém je aj v jeho prípade zárukou plynulého prechodu k zamestnaniu.

U mechanika nastavovača je podľa tretiaka v tomto odbore na Strednej odbornej škole technickej v Zlatých Moravciach Martina Rapavého hlavné nastavovanie a samotná práca na strojoch ako sústruh, fréza, brúska či vŕtačka. „To všetko na manuálnych aj CNC strojoch. Nastavujeme stroje tak, aby bol chod napríklad pri CNC bez zbytočného zastavovania a bez chyby," spresnil Martin.

Podľa jeho názoru je v tejto oblasti  základ mať dobrú predstavivosť, keďže pri technických výkresoch sú veci niekedy zakótované tak, že je ťažké si ich predstaviť pokiaľ sú na papieri. Okrem predstavivosti zdôrazňuje budúci mechanik nastavovač hlavne záujem, pretože ako sám hovorí každý, kto sa chce niečo naučiť, sa to naučí bez problémov, len treba chcieť.

 

Foto: ŠIOV Stredná odborná škola v Zlatých Moravciach - mechanik nastavovač

 

„Mechanik nastavovač, ktorý vyjde z našej školy a firiem, s ktorými spolupracujeme je zameraný aj na nástrojarčinu. Vie navrhovať, opracovávať a opravovať nástroje, čo je jeho pridaná hodnota," vysvetlila riaditeľka Strednej odbornej školy technickej v Zlatých Moravciach Eva Koprdová. Štúdium v rámci týždňa v škole pozostáva zo všeobecne vzdelávacích predmetov, teoretických odborných a praktických odborných predmetov. Potom je týždeň odborného výcviku, pretože v odbore mechanik nastavovač v rámci duálneho systému vzdelávania je teoretické a praktické vyučovanie v pomere päťdesiat na päťdesiat. Odborné vzdelávanie kompletne od prvého ročníka prebieha vo firme a od najzákladnejších prác. „Absolvent odboru mechanik nastavovač má uplatnenie v každej strojárskej firme, kde majú obrábacie, lisovacie stroje, nástrojárčinu, konvenčné, nekonvenčné obrábanie. Tam všade nájde náš absolvent uplatnenie, pretože, ako som už spomínala, všetkými týmito oblasťami prejde," doplnila riaditeľka.

 

Riaditeľka Strednej odbornej školy technickej v Zlatých Moravciach Eva Koprdová

 

Výhodu duálneho systému vzdelávania, v rámci ktorého sa Martin vo svojej budúcej profesií vzdeláva vidí v tom, že vo firme si môžu žiaci stroje reálne vyskúšať a učia sa s nimi pracovať. „Napríklad mne osobne sa lepšie učí, keď mi niekto hovorí a rovno si to skúšam. Keď je niečo iba teoreticky povedané, človek si to môže predstaviť úplne inak ako by to malo byť. Keď prídeme k zamestnávateľovi, dostaneme to rovnako vysvetlené, plus ešte ukázané a lepšie sa to naučíme," ozrejmil Martin.

Ako doplnil, žiaci sa učia čítať technické výkresy, ktoré sú základom, pretože podľa nich sa dajú zariadiť a nastaviť všetky stroje a osvojujú si tiež programovanie pri CNC strojoch. „Tam sa učíme stavbu programu, čo ktorá funkcia znamená a podobne," ozrejmil Martin. Uvažuje nad tým, že bude pokračovať v štúdiu na vysokej škole. „Sú potrební aj vedúci a vždy je dobré, keď sú nimi ľudia, ktorí tejto oblasti čo najlepšie rozumejú," myslí si. Praktická skúsenosť z firmy hneď po strednej škole je podľa neho výhodou v tom, že po škole sa môže rovno zamestnať.

 

 

„Teraz sa ma akurát pýtal kamarát, ktorý tento rok končí základnú školu, ako som spokojný s duálnym systémom a podobne. Hovoril som mu, že keď chce ísť na technický smer, nech si určite vyberie aj duálny systém, pretože je to oveľa lepšie a hlavne zaujímavejšie," uzavrel Martin.

 

#dualnevzdelavanie

Uč sa, získaj prácu a zarábaj už na strednej

 

Video k odboru mechanik nastavovač k dispozícií tu: https://youtu.be/AgcytBrDYu4

 

autor článku: Katarína Kováčová

Foto: ŠIOV

 

Prehľad stredných škôl a zamestnávateľov zapojených do duálneho vzdelávania: http://dualnysystem.sk/Ponuka.aspx

 

 

Súvisiace články

19.06.2016 16:00

Deviataci majú väčší záujem o duálne vzdelávanie v Skalici

Skalickí strojári zo Strednej odbornej školy strojníckej ukončia tento školský rok s prvými žiakmi 1.ročníka v systéme duálneho vzdelávania v 4-ročnom študijnom odbore mechanik nastavovač. Zatiaľ čo minulý rok otvorili jednu tr...