Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Zuzana Mészárosová
16.09.2019 06:46

Projekt AmbEDK úspešne pokračuje

Projekt Platforma ambasádorov a ambasádoriek európskej demokratickej kultúry (AmbEDK) pod taktovkou Academie Istropolitany Nova a Helsinského výboru pre ľudské práva na Slovensku je v plnom prúde svojich aktivít viac než jeden rok. Jeho cieľom je zvyšovanie kompetenčnej výbavy a informovanosti mladých ľudí o verejných politikách a o význame zapájania sa do ich tvorby, posilnenie ich kapacity participovať na tvorbe demokratických verejných politík na miestnej, regionálnej, celoštátnej a medzinárodnej úrovni. Ambíciou projektu je vybudovanie celoštátnej platformy ambasádorov a ambasádoriek európskej demokratickej kultúry a naštartovanie udržateľného pôsobenia platformy v stredoškolskom prostredí. V neposlednom rade sa snaží posilniť komplementárnu seniorskú platformu ambasádorov a ambasádoriek – učiteliek a učiteľov, ktorí sa zapájajú do programov demokratického a európskeho vzdelávania.

V rámci projektu sa budujú a vzájomne prepájajú tri existujúce unikátne neformálne siete, s ktorými realizátori projektu dlhoročne pracujú - sieť škôl zúčastňujúcich sa Olympiády ľudských práv, účastníci programu Ambasádorská škola Európskeho parlamentu a účastníci programu Rady Európy Kompetencie pre demokratickú kultúru. Upevnením a posilnením vnútorných väzieb v troch uvedených sieťach sa vytvárajú živé, funkčné platformy, ktoré sa navzájom prepájajú, premosťujú do celoštátnej platformy ambasádorov a ambasádoriek európskej demokratickej kultúry.

Od septembra minulého roka bolo na Slovensku v prvej sérii uskutočnených osem Vedeckých čajovní pre študentov stredných škôl so zameraním na podporu Európskej demokratickej kultúry a mladí ľudia ocenili takúto modernú formu vzdelávania a stali sa jej aktívnou súčasťou. V súčasnosti AmbEDK pripravuje druhú sériu Vedeckých čajovní, ktoré na Slovensku budú prebiehať od konca septembra do polovice novembra 2019.

Začiatkom mája 2019 boli zorganizované simulované voľby do Európskeho parlamentu na viac než štyroch desiatkach stredných škôl, a neskôr sa študenti môžu tešiť simulovanému zasadnutiu Rady Európy.

V dňoch na prelome júna a júla 2019 sa v priestoroch Academie Istropolitany Novy vo Svätom Jure konalo Výročné stretnutie Alumni OĽP a Letná škola ĽP, ktorej sa zúčastnili bývalí a súčasní absolventi Olympiády ľudských práv, ale aj mladí ľudia, ktorí sa zaujímajú o problematiku ľudských práv a demokratického občianstva. Účastníci boli zapojení do štyroch odborných panelov: Biznis, právny štát a európska demokratická kultúra,  Nežná revolúcia a jej význam pre dnešok, Miesto Ústavného súdu SR v systéme ústavných orgánov, Ohrozenia slobody prejavu a iných základných hodnôt OSN a OBSE. Ako sa s týmito ohrozeniami vysporiadať? V rámci každého panelu prebehla živá diskusia. Počas tohto podujatia bol priestor pre vzájomné sieťovanie a prezentáciu svojich vlastných projektov zúčastnených, s cieľom zabezpečiť takýmto spôsobom udržateľnosť cieľov projektu aj do budúcnosti. Podľa slov Kristíny Ježovej, asistentky projektovej manažérky a účastníčky Letnej školy ĽP „je letná škola výnimočnou udalosťou, ktorá dáva mladým ľuďom možnosť spoznať osoby významné pre našu spoločnosť, diskutovať, vytvárať nové siete ale i priateľstvá. Je miestom, kde mladí ľudia nielen získavajú nové poznatky, ale zažívajú aj príjemne chvíle v spoločnosti rovesníkov, a práve preto je o ňu každý rok taký záujem."

AmbEDK opäť v tomto školskom roku poskytne študentom stredných škôl a ich učiteľom množstvo príležitostí zapojiť sa do jeho zaujímavých a hodnotných akcií. Onedlho bude spustená webová stránka projektu. Projekt sa teší veľkej podpore žiakov stredných škôl a ich učiteľov na celom Slovensku.

Zuzana Mészárosová, krajský koordinátor AmbEDK

Súvisiace články

20.02.2017 10:30

IX. ročník celoslovenskej súťaže s medzinárodnou účasťou v hre pre zobcové flauty „Zahraj že nám píšťalôčka“ bude v N...

Mesto Nové Zámky, Združenie pre vzdelávanie pre deti, mládeže a dospelých v spolupráci so spoluorganizátormi : Základná umelecká škola Nové Zámky, Novovital Nové Zámky , s podporou Fondu na podporu umenia zorganizujú IX. roč...
18.10.2017 07:35

Jesenné novinky programu eTwinning

Novinky z dielne eTwinning sú príťažlivé pre každého učiteľa i žiaka a sú skvelým príkladom moderného vzdelávania v 21. storočí