Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Nadezda Paucova
01.05.2018 23:33

Projekt Erasmus+ Strategické partnerstvá " Education for Global Responsibility"

V priebehu troch rokov sa rozvíjalo vzdelávanie o globálnej zodpovednosti medzi desiatimi partnerskými organizáciami v Dánsku, Spojenom kráľovstve, Bulharsku, Rumunsku, Turecku, na Slovensku a v Chorvátsku s podporou programu Erasmus + Európskej komisie. Cieľom projektu je začleniť vzdelávanie o globálnej zodpovednosti do školského a mládežníckeho sektoru v celej Európe. Na splnenie tohto cieľa partneri vytvorili ďalší učebný plán orientovaný na ciele OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja , zdroje a inštitucionálny certifikačný systém. K 26. aprílu 2018 na Slovensku bolo vyškolených 50 učiteľov stredných škôl. Na školení prebehla registrácia každého účastníka, ktorý bude myšlienky globalizácie vnášať do vyučovacieho procesu. Je vytvorený certifikačný systém a učitelia majú možnosť získať prístup k súboru učebných materiálov týkajúcich sa 17 globálnych cieľov prijatých OSN v septembri 2015. Okrem toho registrovaní učitelia majú možnosť dostať sa k propagačným materiálom súvisiacim s certífikáciou vrátane loga,propagačných letákov a článkov. 

Projekt Erasmus+ Strategické partnerstvá s názvom " Education for Global Responsibility" je projekt, ktorý je zameraný na vytvorenie dodatočných učebných osnov a jeho aplikácia do vyučovacieho procesu.

V priebehu troch rokov /2015-2018/ sa rozvíjalo vzdelávanie o globálnej zodpovednosti medzi desiatimi partnerskými organizáciami v Dánsku, Spojenom kráľovstve, Bulharsku, Rumunsku, Turecku, na Slovensku a v Chorvátsku s podporou programu Erasmus + Európskej komisie. Cieľom projektu je začleniť vzdelávanie o globálnej zodpovednosti do školského a mládežníckeho sektoru v celej Európe. Na splnenie tohto cieľa partneri vytvorili ďalší učebný plán orientovaný na ciele OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja , zdroje a inštitucionálny certifikačný systém.

K 26. aprílu 2018 na Slovensku bolo vyškolených 50 učiteľov stredných škôl. Na školení prebehla registrácia  každého účastníka, ktorý bude myšlienky globalizácie vnášať do vyučovacieho procesu. Je vytvorený certifikačný systém a učitelia majú možnosť získať prístup k súboru učebných materiálov týkajúcich sa 17 globálnych cieľov prijatých OSN v septembri 2015. Okrem toho registrovaní učitelia majú možnosť dostať sa k propagačným materiálom súvisiacim s certífikáciou vrátane loga,propagačných letákov a článkov. 

Okrem toho sú vyškolení 9 učitelia zo zahraničia/ Turecko, Bulharsko, Rumunsko, Španielsko, Poľsko/, ktorí uvítali rozšírenie globálneho vzdelávania v svojej krajine  vo vyučovacom procese.

 

Súvisiace články

19.10.2018 09:28

Erasmus+ vzdelávacia mobilita pre učiteľov cudzích jazykov K1

Čas letí, zo stromov začína pomaly opadávať pestrofarebné lístie, v školách naplno prúdi život vo všetkých svojich podobách. Letné horúce dni sú nenávratne preč, a preto pre nás, učiteľky cudzích jazykov SOŠE v Matejovciach,...
19.05.2019 20:59

Odborná prax v Londýne v školskom roku 2018/2019 na Obchodnej akadémii v Žiline

V rámci odbornej praxe v Londýne, ktorá sa uskutočnila od 23.09.2018 do 06.10.2018, pracovalo 15 žiakov Obchodnej akadémie zo IV.A, IV.C a IV.G na rôznych pracoviskách.