Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Nadezda Paucova
01.05.2018 23:33

Projekt Erasmus+ Strategické partnerstvá " Education for Global Responsibility"

V priebehu troch rokov sa rozvíjalo vzdelávanie o globálnej zodpovednosti medzi desiatimi partnerskými organizáciami v Dánsku, Spojenom kráľovstve, Bulharsku, Rumunsku, Turecku, na Slovensku a v Chorvátsku s podporou programu Erasmus + Európskej komisie. Cieľom projektu je začleniť vzdelávanie o globálnej zodpovednosti do školského a mládežníckeho sektoru v celej Európe. Na splnenie tohto cieľa partneri vytvorili ďalší učebný plán orientovaný na ciele OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja , zdroje a inštitucionálny certifikačný systém. K 26. aprílu 2018 na Slovensku bolo vyškolených 50 učiteľov stredných škôl. Na školení prebehla registrácia každého účastníka, ktorý bude myšlienky globalizácie vnášať do vyučovacieho procesu. Je vytvorený certifikačný systém a učitelia majú možnosť získať prístup k súboru učebných materiálov týkajúcich sa 17 globálnych cieľov prijatých OSN v septembri 2015. Okrem toho registrovaní učitelia majú možnosť dostať sa k propagačným materiálom súvisiacim s certífikáciou vrátane loga,propagačných letákov a článkov. 

Projekt Erasmus+ Strategické partnerstvá s názvom " Education for Global Responsibility" je projekt, ktorý je zameraný na vytvorenie dodatočných učebných osnov a jeho aplikácia do vyučovacieho procesu.

V priebehu troch rokov /2015-2018/ sa rozvíjalo vzdelávanie o globálnej zodpovednosti medzi desiatimi partnerskými organizáciami v Dánsku, Spojenom kráľovstve, Bulharsku, Rumunsku, Turecku, na Slovensku a v Chorvátsku s podporou programu Erasmus + Európskej komisie. Cieľom projektu je začleniť vzdelávanie o globálnej zodpovednosti do školského a mládežníckeho sektoru v celej Európe. Na splnenie tohto cieľa partneri vytvorili ďalší učebný plán orientovaný na ciele OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja , zdroje a inštitucionálny certifikačný systém.

K 26. aprílu 2018 na Slovensku bolo vyškolených 50 učiteľov stredných škôl. Na školení prebehla registrácia  každého účastníka, ktorý bude myšlienky globalizácie vnášať do vyučovacieho procesu. Je vytvorený certifikačný systém a učitelia majú možnosť získať prístup k súboru učebných materiálov týkajúcich sa 17 globálnych cieľov prijatých OSN v septembri 2015. Okrem toho registrovaní učitelia majú možnosť dostať sa k propagačným materiálom súvisiacim s certífikáciou vrátane loga,propagačných letákov a článkov. 

Okrem toho sú vyškolení 9 učitelia zo zahraničia/ Turecko, Bulharsko, Rumunsko, Španielsko, Poľsko/, ktorí uvítali rozšírenie globálneho vzdelávania v svojej krajine  vo vyučovacom procese.

 

Súvisiace články

15.02.2017 20:15

Levickí priemyslováci na strojárskej olympiáde v Bratislave

Finále 10. ročníka Strojárskej olympiády, ktoré sa konalo 9. februára 2017 bolo spojené s Dňom otvorených dverí na Strojníckej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Cieľom súťaže bolo zvýšenie povedomia technic...
27.04.2020 13:35

Ateliér u Vás doma - tvorivé dielne on - line

Ako sa dá spracovať výzva na zmysluplné trávenie času s deťmi doma. Tvorivé inšpirácie a aktivity.
03.11.2019 14:10

Čo je nové na webe

Urobte si skok na návštevu na webku dobre-napady.sk.