Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Zuzana Mészárosová
04.06.2020 09:25

Projekt "M@pping the Milestones of Free Europe" aktívny i počas pandémie

Aj napriek pandémii COVID-19 a skutočnosti, že žiaci už tretí mesiac nie sú v školách, študenti Obchodnej akadémie v Leviciach pracujúci v projekte eTwinning pokračujú vo svojej projektovej práci na svojom celoročnom projekte "M@pping the Milestones of Free Europe". Spolu so svojimi partnermi z rumunskej National Pedagogic College Constantin Bratescu v Constante a českého Gymnázia Olgy Havlovej v Ostrave aktívne a intenzívne pracujú z domu na zadaniach projektu, ktorý je venovaný 30-temu výročiu demokratických revolúcií, ktoré prebehli v Európe v roku 1989, spolupracujú v medzinárodných pracovných skupinách. Momentálne sa zameriavajú na problematiku vzťahu demokracie a kritického myslenia a na túto tému vedú debaty vo fórach Twinspacu, ale i iných externých virutálnych priestoroch vhodných na diskusiu (viď tu). Spoločne vyhodnocujú prácu svojho celoročného projektu a jeho prínos pre nich, mladých ľudí, ktorí nezažili totalitu a práve prostredníctvom tohto projektu sa dozvedeli mnoho o historických skutočnostiach, ktoré viedli k demokratickým revolúciám v roku 1989 v Európe, ich priebehu a následkoch na súčasný život. Na konci mája uskutočnili vzájomnú videokonferenciu, kde bilancovali svoju prácu na projekte. Skutočnosť, že eTwinning je projekt, ktorý funguje vo virtuálnom pracovnom prostredí eTwinning, umožnuje študentom napredovať i  v bežnom vyučovaní prostredníctvom vnútrošolského projektu „Učíme s@ s eTwinning", určeného na vyučovanie predmetov školskej výuky.

Práca na projekte akým je "M@pping the Milestones of Free Europe" má  význam pri formovaní študentov, ich postojov k základným ľudským hodnotám, vlastnej histórii, demokracii a vedie ich  k lepšiemu pochopeniu histórie, umožňuje im získavať vedomosti a informácie o situácii v partnerských krajinách z prvej ruky a omnoho viac - byť hrdými na svoju históriu a hodnoty, ktoré v našej krajine a Európe vyznávame.

Súvisiace články

12.01.2018 11:04

Vitajte na exkurzii v Českom rozhlase Brno

V decembri 2017 sme sa zúčastnili s poslucháčmi tretieho ročníka kombinovaného štúdia študijného odboru manažment hotelníctva a cestovného ruchu Vysokej školy obchodnej a hotelovej(ďalej VŠOH) v Brne zaujímavej exkurzie v štúdi...
30.10.2016 11:30

Podniky požadujú viac absolventov študijného odboru mechanik mechatronik

Stredné odborné školy technického zamerania apelujú na potreby vzdelávania v štvorročnom študijnom odbore mechanik mechatronik. Podniky strojárskeho zamerania rozvíjajú výrobu smerom k implementácii elektrotechniky v strojárske...
28.07.2017 07:30

S angličtinou to myslia vážne

Obchodná akadémia v Šuranoch počas týchto prázdnin prišla s novinkou: usporiadať pre budúcich prvákov prípravný kurz anglického jazyka.