Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Zuzana Mészárosová
24.05.2018 22:01

Projekt študentov OA Levice ocenený Národným certifikátom kvality

Projekt študentov Obchodnej akadémie v Leviciach „VET4SCAPE", ktorý sa uskutočňuje v rámci programu Erasmus+  a tiež využíva platformu eTwinning na vzájomnú komunikiáciu a kolaboráciu partnerov zo 7 participujúcich škôl: Rakúska, Slovenska, ČR, Rumunska, Bulharska, Slovinska a Portugalska bol práve ocenený Národným certifikátom kvality­­­­. Projekt „Vocational Educational Training for Skills, Competence and The Practice for the Economy" sa vzťahuje na odborné vzdelávanie v oblasti zručností, kompetencií a praxe v hospodárstve a má ambíciu zlepšiť kvalitu odborného vzdelávania. Všetky projektové aktivity a spolupráca študentov vedú študentov k rozvoju odborného vzdelávania za pomoci CLIL metódy a formovaniu tolerancie voči multikultúrnej spoločnosti.  Priestorom a prostriedkom na spoluprácu, diskusiu a vzájomné debaty v projekte sú tri vzdelávacie stretnutia v Bulharsku, Portugalsku a ČR, ale i chaty vo Fórach v prostredí   eTwinning a videokonferencie a moderné nástroje web 2.0. Projekt má ambíciu viesť študentov k tomu, aby sa stali zodpovednými ekonómami a zodpovednými svetoobčanmi, prispievajúcimi k skvalitneniu života  v 21. storočí.

Súvisiace články

28.12.2016 18:45

Postavenie majstra odbornej výchovy v odbornom vzdelávaní

Kvalitné odborné vzdelávanie nie je možné realizovať bez kvalifikovaného a zručného majstra odbornej výchovy. Školy zápasia s nedostatkom kvalifikovaných majstrov pre potreby zabezpečenia odborného výcviku v strojárskych učebný...
22.02.2019 12:12

Atény v Bošanoch

Už takmer 10 rokov spolupracuje Základná škola v Bošanoch so školami v zahraničí prostredníctvom školského partnerstva v rámci Európy – eTwinning. Táto platforma poskytuje príležitosti pre prepojenie škôl a možnosť spolupráce n...