Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Zuzana Mészárosová
04.06.2019 21:20

Projekt študentov OA v Leviciach- "@mb@ss@dors of Europe@n Democr@tic Culture" finišuje

Študenti Obchodnej akadémie v Leviciach finišujú v práci na eTwinningovom projekte "@mb@ss@dors of Europe@n Democr@tic Culture". Dňa 4.6.2019 sa uskutočnila záverečná videokonferencia s projektovými partnermi z Rumunska a Talianska. Študenti debatovali o stave demokracie na ich školách, vyhodnotili simulované voľby do Európskeho parlamentu, ktoré boli uskutočnené v rámci projektu v mesiaci máj. Spoločne absolvovali vedomostný kvíz a víťazi sa tešili drobným odmenám.  Na záver zhodnotili prácu počas celého roka v projekte a bola predstavená webová stránka projektu.

Spolupráca na projekte bola skvelá, efektívna a študenti sa možno stretnú na projektovej spolupráci aj na budúci školský rok, tentokrát však na inú tému...

Súvisiace články

07.05.2016 10:15

Inovácie vo vzdelávaní skalických strojárov

Skalickí strojári idú cestou vylepšovania, modernizácie výchovno-vzdelávacieho procesu, prispôsobenia súčasným nárokom a požiadavkám strojárskej výroby. Zmeny nastali v priestoroch školských dielní, kde sa postupne modernizujú ...
04.04.2016 14:45

"....Štestí je krásná věc ale prachy si za něj nekoupíš...."

Kariérové poradenstvo môže ponúkať stredoškolákom viac ako štandardnú orientáciu pri výbere budúceho povolania alebo vysokej školy. Gymnázium v Šamoríne sa ho pokúša obohatiť o témy týkajúce sa životnej spokojnosti a kvality ...
20.02.2018 21:32

"Education for Global Responsibility" Vzdelanie ku Globálnej zodpovednosti

"VZDELÁVANIE KU GLOBÁLNEJ ZODPOVEDNOSTI" Cieľom projektu je vytvoriť metodológiu vyučovacieho procesu pre zástupcov – partnerov každej krajiny v oblasti Globálneho vzdelávania. Otázkami Globálneho vzdelávania sa už zaoberali ...