Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Zuzana Urbanová
29.05.2019 17:18

Projekt Zdravej školy v Žiline-Bytčici

Od apríla do júna 2019 prebieha na strednej škole v Žiline- Bytčici projekt s názvom Zdravá škola vďaka poskytnutému grantu Žilinského samosprávneho kraja Škola bez tabaku, alkoholou a drog.

V rámci športových a enviromentálnych aktivít, do ktorých sú zapojení študenti a učitelia školy, sa vďaka poskytnutým financiám podarilo esteticky upraviť okolie školy. O úpravu sa postarali žiačky prvého ročníka odboru kozmetik a odboru informačné systémy a služby. Žiaci vymenili v daný deň perá za motyky a rýle a postarali sa o vysadenie zelene pred strednou školou. Aj takýmito aktivitami sa naša škola snaží, aby si žiaci uvedomili, že voľný čas môžu tráviť inak ako pri počítači či mobile.

Mgr. Zuzana Urbanová- koordinátor projektu