Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Žaneta Sirková
15.01.2017 20:00

Projektom môžeme dosiahnuť viac

Čakanie na výzvy, hľadanie vhodných projektov, vypracovanie projektových zámerov, stanovenie cieľov, zadanie projektových úloh, hľadanie partnerov na spolufinancovanie projektu a čo ešte? Hlavne nájsť taký projekt, ktorým škola zafinancuje to, čo potrebuje.

Školy na základe svojich skúseností už dobre vedia, že byť úspešný v nejakom grante alebo projekte nie je vôbec jednoduché. Nestačí napísať len žiadosť. Príprava, plánovanie, nastavenie rozpočtu, harmonogram plnenia stanovených cieľov a zadaných úloh často mnohé školy odradia. Dôležité je vybrať projektový tím a spolupracovať na realizácii projektových zámerov. Potrebné je dobre zvážiť, čo škola potrebuje a ako dosiahnuť pozitívny výsledok. S tým súvisí aj cieľová suma, ktorú škola žiada.

V prvom rade je potrebné nájsť vhodnú výzvu na to, čo potrebujeme, dobre sa s ňou oboznámiť a dodržať osnovu pri vypracovaní vybraného projektu. Nesmieme zabúdať na organizáciu celého procesu prípravy a realizácie projektu. Príprava a vypracovanie projektu je často náročnejší proces ako samotná realizácia projektu a následné vyhodnotenie. Často je projekt výborne vypracovaný podľa pokynov a aj tak je žiadateľ neúspešný. Počet žiadateľov je často oveľa vyšší ako je možnosť počtu schválených projektov. To mnohé školy demotivuje a nevidia potrebu uchádzať sa o finančné prostriedky z ďalších projektov. Vždy je dôležité dobre zvážiť, na čo chceme finančné prostriedky použiť. Inovácie vo vzdelávaní, modernizácia a technické vybavenie učební,... Okrem toho cieľová skupina a využitie toho, čo projektom zabezpečíme. Metodiku každého projektu netreba podceňovať. Potrebné informácie treba čítať aj medzi riadkami. Aj malá chyba môže stáť školu nízke bodovanie projektu a posunutie pod čiaru úspešných a schválených projektov.

Každý úspech v projektovej činnosti posúva školu ďalej. Veď je to ďalšia možnosť financovania toho, čo potrebuje a ako zabezpečiť potrebné aktivity nevyhnutné k modernizácii výchovno-vzdelávacieho procesu a školského prostredia. Ak nechce škola nič podceniť, obráti sa na skúsené projektové tímy, čím zníži riziko neúspechu pri schvaľovaní projektu, následne realizácii a finalizácii.

Súvisiace články

15.10.2016 15:45

Čo sa skrýva za moderným vzdelávaním?

Každý žiak očakáva, že keď začne navštevovať strednú odbornú školu, bude to len o vzdelávaní pri počítači. Pri rozhovore s prvákmi sa dozvedáme, že knihy a zošity už sú pre nich nepotrebné. S tým predsa pracovali na základnej š...
06.02.2017 08:45

Archívne materiály prehovorili 2

Prvá slovenská škola na území mesta Nové Zámky bola slávnostne otvorená 13.októbra 1919.Školská kronika odkrýva mnoho zaujímavých udalostí, ktoré ovplyvnili život školy.