Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Zuzana Mészárosová
19.03.2018 06:25

Projektové vzdelávacie stretnutie Erasmus+ "VET4SCAPE" v Bulharsku úspešné

Štyria študenti tretieho ročníka Obchodnej akadémie v Leviciach mali možnosť stráviť skvelý týždeň plný zážitkov a nových skúseností na Prvom krátkodobom výmennom pobyte v bulharskom Vidine od 25. februára do 3. marca 2018. Toto stretnutie sa uskutočnilo v rámci spolupráce na projekte Erasmus+ KA2 „VET4SCAPE".

Slovenskí študenti z OA Levice spolu s projektovými partnermi z Rakúska, Portugalska, Rumunska, Českej republiky, Slovinska a Bulharska spolupracovali na spoločných aktivitách s cieľom zlepšiť úroveň a kvalitu odbornej a jazykovej výučby obchodnej angličiny, ako i podpory medzikultúrnej kompetencie a ich schopnosti spolupracovať v medzinárodnom tíme. "Strategické partnerstvá" umožňujú zlepšiť kvalitu ekonomického vzdelávania všetkým zúčastneným školám. „Vocational Educational Training for Skills, Competence and The Practice for the Economy" sa totiž vzťahuje na odborné vzdelávanie v oblasti zručností, kompetencií a praxe v hospodárstve.

Hlavým zameraním a cieľom tohto medzinárodného stretnutia bolo pracovať na problematike Junior Achievement firiem. Štyri desiatky študentov zo siedmych partnerských krajín absolvali skvelý workshop – „Creative Toy Manufacture", cieľom ktorého bolo simulovať aktivity a procesy v spoločnosti JA firmy. Študenti zapojení do projektu Erasmus+   VET4SCAPE pracovali v 4 skupinách, z ktorých každá zastupovala jednu JA firmu. V rámci nej sa študenti podieľali na výrobe, predaji, marketingu a financiách. Ich úlohou bolo vyrábať hračku z pridelených výrobných zdrojov tak, aby sa mohla neskôr predať. Študenti si zároveň pripravili krátku marketingovú prezentáciu svojho produktu. Po prezentáciách študenti nakúpili a predali produkt, ktorý vytvorili medzi sebou za paušálnu cenu. V závislosti od množstva použitých výrobných zdrojov boli vypočítané výrobné náklady spoločnosti. Úspech marketingu spoločnosti sa odzrkadľoval v počte predaných produktov a celkových tržbách. Výsledkom celkového hospodárskeho úspechu spoločnosti bol zisk. Odmenená bola firma s najvyšším ziskom, najúspešnejším obchodníkom a najlepším lídrom.

Počas celého projektového stretnutia si študenti pripravili a spracovali rôzne vzdelávacie materiály, ako prezentácie, plagáty a správy zamerané na podporu podnikateľských kompetencií a kompetencií v oblasti Obchodnej angličtiny. Výsledkom prvého krátkodobého tréningového podujatia sú štyri správy napísané štyrmi medzinárodnými skupinami študentov o kultúrnych rozdieloch a štyri videá o turistických miestach, študenti absolvovali niekoľko zaujímavých vyučovacích hodín obchodnej angličtiny na tému cestovanie. Platforma  eTwinning je súčasťou práce na projekte a slúži tak na spoluprácu,  zdieľanie spolupráce a skúseností, ako i na zverejňovanie výsledkov  projektovej práce.

Projektové stretnutie slovenských študentov z OA Levice s kamarátmi zo šiestich európskych škôl bolo skutočne plodné a hodnotné a spoločne naučili viac nielen v oblasti ekonomickej, či v oblasti obchodnej angličtiny, ale i o jednotlivých zúčastnených krajinách a zdokonalili sa i v práci v schopnosti spolupracovať v medzinárodnom tíme.  Počas týždňa stráveného v Bulharsku študenti spoznali krásy bulharského mestečka Vidin, národné tradície a zvyky a tešili sa z pohostinnosti hostiteľov.

V mesiaci apríl sa bude konať druhé projektové stretnutie partnerov v portugalskom Barreire, na ktoré sa študenti veľmi tešia. Dovtedy však čaká na študentov všetkých partnerských škôl úloha pripraviť sa na toto stretnutie.

Súvisiace články

30.03.2018 08:50

Vzdelávajme pre potreby trhu práce

S výučným listom sa nestratíš, skôr uplatníš a nemusíš myslieť na to, že by si nenašiel zamestnanie. Ale aj učebný odbor treba vyberať podľa požiadaviek trhu práce. Existuje zoznam tzv. nedostatkových učebných odborov.
04.01.2017 08:00

Vyskúšajme si, ako sa hrali rodičia na hodinách dejepisu

Na rozvíjanie i utvrdzovanie vedomostí žiakov v rôznych vyučovacích predmetoch máme možnosť výberu zo širokej škály IKT didaktických pomôcok. Dnešné deti ovládajúce najmodernejnejšie počítače a ich programy radi spoznávajú aj p...