Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
25.04.2019 21:58

Prvý slovenský kozmonaut navštívil Nové Zámky

Let prvého slovenského kozmonauta Ivana Bellu do vesmíru sa uskutočnil pred 20 rokmi.

Ivan Bella bol 385. človekom, ktorý sa zúčastnil výpravy do vesmíru. Jeho príprava na let do vesmíru trvala 11 mesiacov. Pri výberovom konaní absolvoval mnoho psychologických a lekárskych testov. Po tom, ako bez problémov zvládol všetky záťažové testy, bolo rozhodnuté, že slovenský kozmonaut poletí na stanicu Mir v Sojuze TM-29. Bella pracoval na výskumnom programe Štefánik na realizácii 6 vedeckých projektov, z ktorých 4 boli z oblasti medicíny ,1 z oblasti biológie a 1 z fyziky.

Vo vesmíre strávil takmer 8 dní . Jeho výskumná misia odštartovala do vesmíru 20. februára 1999 z kozmodrómu Bajkonur v Kazachstane na palube kozmickej lode Sojuz-TM, na Zem sa vrátil 28. februára spolu s Gennadijom Padalkom v Sojuze TM-28.

Najnáročnejšie boli podľa jeho prvé dni vo vesmíre kedy sa jeho organizmus postupne musel prispôsobiť podmienkam bezváhového stavu a zároveň plniť zadané úlohy.

Počas uplynulých 20 rokov sa prvý slovenský kozmonaut zúčastnil množstva besied ,na ktorých odpovedal na zvedavé otázky detí i dospelých. Aj obyvatelia Nových Zámkov sa potešili, že Ivan Bella prijal ich pozvanie na besedu, ktorá sa uskutočnila dňa 25. apríla 2019 v priestoroch Domu kultúry .

Beseda sa skladala z troch častí. V prvej časti si účastníci podujatia pozreli dokumentárny film, následne im Ivan Bella priblížil obdobie teoretickej i špeciálnej – praktickej prípravy na let do vesmíru. Záver besedy patril autogramiáde a spoločnému fotografovaniu.


 

 


 

Súvisiace články

18.04.2016 14:15

Prekvapení a zároveň veľmi sklamaní

Viac ako učitelia sa cítia byť dlhodobo finančne podhodnotení nepedagogickí zamestnanci, ktorí zabezpečujú každodenný chod školy. Tým už niekoľko dlhých rokov zostávajú oči pre plač. Sklamaní a znechutení rozmýšľajú nad tým, ak...
20.11.2016 12:00

Špecifiká školského prostredia v systéme duálneho vzdelávania

Je to už vyše roka, čo niektoré stredné odborné školy vstúpili do systému duálneho vzdelávania so zamestnávateľmi. Prispôsobiť sa podmienkam školského prostredia nie je jednoduché, hlavne ak personál zamestnávateľov nie je zvy...
10.02.2019 21:03

Ako tvoríme a meníme svet okolo nás a seba v ňom?

Dobrovoľnícke aktivity, vzájomná spolupráca a chuť vytvoriť niečo nové spája ľudí rôzneho veku.