Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
25.04.2019 21:58

Prvý slovenský kozmonaut navštívil Nové Zámky

Let prvého slovenského kozmonauta Ivana Bellu do vesmíru sa uskutočnil pred 20 rokmi.

Ivan Bella bol 385. človekom, ktorý sa zúčastnil výpravy do vesmíru. Jeho príprava na let do vesmíru trvala 11 mesiacov. Pri výberovom konaní absolvoval mnoho psychologických a lekárskych testov. Po tom, ako bez problémov zvládol všetky záťažové testy, bolo rozhodnuté, že slovenský kozmonaut poletí na stanicu Mir v Sojuze TM-29. Bella pracoval na výskumnom programe Štefánik na realizácii 6 vedeckých projektov, z ktorých 4 boli z oblasti medicíny ,1 z oblasti biológie a 1 z fyziky.

Vo vesmíre strávil takmer 8 dní . Jeho výskumná misia odštartovala do vesmíru 20. februára 1999 z kozmodrómu Bajkonur v Kazachstane na palube kozmickej lode Sojuz-TM, na Zem sa vrátil 28. februára spolu s Gennadijom Padalkom v Sojuze TM-28.

Najnáročnejšie boli podľa jeho prvé dni vo vesmíre kedy sa jeho organizmus postupne musel prispôsobiť podmienkam bezváhového stavu a zároveň plniť zadané úlohy.

Počas uplynulých 20 rokov sa prvý slovenský kozmonaut zúčastnil množstva besied ,na ktorých odpovedal na zvedavé otázky detí i dospelých. Aj obyvatelia Nových Zámkov sa potešili, že Ivan Bella prijal ich pozvanie na besedu, ktorá sa uskutočnila dňa 25. apríla 2019 v priestoroch Domu kultúry .

Beseda sa skladala z troch častí. V prvej časti si účastníci podujatia pozreli dokumentárny film, následne im Ivan Bella priblížil obdobie teoretickej i špeciálnej – praktickej prípravy na let do vesmíru. Záver besedy patril autogramiáde a spoločnému fotografovaniu.


 

 


 

Súvisiace články

21.01.2017 10:30

Čo potrebuje duálne vzdelávanie?

Kvalitného absolventa môže vychovať len kvalitný učiteľ a majster odbornej výchovy. Bez vzdelávania pedagogického personálu nebude možné dosiahnuť požadovanú kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v škole v rámci teoretického v...
31.05.2017 20:00

Budem dobrý druhák

Ach! Milí rodičia! Už končíte so svojim dieťaťom prvý ročník? Už vie čítať i písať a počítať?