Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
11.03.2017 12:00

Radi prišli do školy aj v sobotu

Základná škola G.Bethlena v Nových Zámkoch usporiadala aj v tomto školskom roku FESTHRY . Na festival hier,hračiek a zábavy sa deťúrence veľmi tešili.

Už na začiatku festivalu hier,hračiek a zábavy, ktorý sa začal v sobotu 11.marca o 10ej hodine, bolo zrejmé, že o podujatie je veľký záujem i v tomto roku . Učitelia školy s potešením prijali skutočnosť, že do školy s mnohými deťmi zavítali aj rodičia.

O ZŠ G.Bethlena môžeme právom povedať, že je školou rodinného typu. Ako sme sa dozvedeli od riaditeľky školy, Mgr.Ivety Rajčániovej, vedenie školy v spolupráci s pedagogickými i nepedagogickými pracovníkmi pripravuje pre žiakov a ich rodičov každý školský rok viacero spoločných podujatí, ktoré slúžia na zábavu, odreagovanie sa od bežných povinností i na vzájomné spoznávanie sa .

Aj my sme navštívili tohtoročné Festhry a samozrejme neodolali sme pokušeniu popýtať sa niektorých účastníkov podujatia, ako sa tu cítia:

" Som tu s vnúčatami, trojročným vnúčikom a 11 ročnou vnučkou. Po dobrých skúsenostiach z minulého roka sme neváhali, či prísť. Rodičia detí i dnes pracujú,ale ja som si zariadila svoje povinnosti,aby sme tu mohli byť.Pozrite,ako sa dobre bavia,..."povedala nám staršia pani.

A čo povedali deti? " Je tu výborne. Môžeme si vyskúšať rôzne hry. Fajn zábava. Ráno som vstal už o šiestej, nevedel som sa dočkať. Musím ísť na obed domov,ale popoludní sa vrátim ....."

Hoci vonku svieti slniečko, deti sa veselo hrajú v škole. Pri mnohých stoloch sa spolu s nimi hrajú aj rodičia. Želáme všetkým príjemnú sobotu, veľa nových spoločných zážitkov..

 

 

 

Súvisiace články

07.05.2016 10:15

Inovácie vo vzdelávaní skalických strojárov

Skalickí strojári idú cestou vylepšovania, modernizácie výchovno-vzdelávacieho procesu, prispôsobenia súčasným nárokom a požiadavkám strojárskej výroby. Zmeny nastali v priestoroch školských dielní, kde sa postupne modernizujú ...