Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Karin Mikulášová
02.06.2018 10:20

Remeslo má zlaté dno – zachovávame zvyky a tradície, pridajte sa k nám

Ako zísakať podporu na svoje aktivity? Prezentujeme našu snahu a to v rácmi projektu GESTO PRE MESTO. Chceme udržiavať tradície a remeselné zručnosti našich predkov, čo je dlhodobým cieľom OZ Tvorivá dielňa. Pracujeme s komunitami, členmi združenia sú aj pedagógovia.

V rámci SR existuje viac než 45000 registrovaných občianskych združení s rôznym zameraním. Sú medzi nimi také  ktoré združujú ľudí so záujmom o remeslá, folklór a ľudovú kultúru a ich rozvoj a zachovanie. Takýmto funkčným združením už od roku 2011 je aj OZ Tvorivá dielňa. Našim zámerom je spájať ľudí, ktorí majú vzťah k umeniu, kreativite a tvorivému sebavyjadreniu. Organizujeme umelecké a tvorivé dielne a vzdelávacie aktivity a podporujeme záujem o výtvarné techniky a remeselné zručnosti.

Pre existenciu občianskych združení je okrem získavania vlastných zdrojov z členských príspevkov a darov sú potrebné aj ďalšie dary, dotácie a podpora verejnosti.  Jednou z možností ako realizovať poslanie  OZ,  je písať a reagovať na vyhlásené výzvy. Mimovládne neziskové organizácie majú v súčasnosti široké možnosti získania grantov a dotácií.

Existujú aj výzvy,  kde okrem komisie hodnotiteľov o úspechu projekt rozhoduje aj verejnosť. Postup je nasledovný. Pripravíte si projekt pre miestnu komunitu, vypíšete on-line formulár a odoslaním podáte prihlášku v mene OZ. Tým naplníte nominačnú fázu dostupnú pre neziskové organizácie so záujmom uchádzať sa o grant. A netrpezlivo očakávate či bude Váš projekt vybraný spomedzi veľkej konkurencie komisiou. Ak áno, uspeli ste v hodnotiacej fáze, veľmi sa potešíte a začína sa pre Vás súťaž o hlasy verejnosti.

Získavanie finančných prostriedkov úzko súvisí s prepojením komunity, (obce, školy) a ak je to možné aj podnikateľského prostredia a v našom prípade o spájanie tvorivých dielní s lektormi – remeselníkmi. Privítame medzi sebou aj pedagogických pracovníkov, ktorých radi zapojíme do aktivít a projektov. 

V nastúpenom trende pokračujeme aj v aktuálne podanom projekte Remeslo má zlaté dno – zachovávame zvyky a tradície. Tento projekt bol vybraný vďaka aktivite Reiffaisen banky GESTO PRE MESTO. https://www.gestopremesto.sk/hlasovanie/kosice

Projekt OZ Tvorivá dielňa sa zameriava na zapojenie detí, mládeže hlavne zo sídlisk do organizácie komunitného života tvorením vo Výmenníkoch, komunitných centrách mestskej časti Šaca a Džungľa.  (S týmito komunitami pracujeme dlhodobo, pozrite si naše stránky.) Chceme prepojiť a rozšíriť komunitu remeselne zručných záujemcov: ručné práce – háčkovanie, šitie, plstenie. Nadviazať na školské pracovné vyučovanie, rozvoj zručností a motoriky u detí. Prebudiť záujem o tradície, remeslá, tradičné stravovanie. OZ má k dispozícii šijacie stroje a dlhodobo spolupracuje s uvedenými komunitami. Prostriedky použijeme na materiál, lektorov, dokumentáciu postupov – texty, videá na www stránku OZ. 

V druhom týždni mesiaca v ktorom sa hlasuje má aktuálne  51  Vašich hlasov. Ďakujeme a veríme, že výsledok sa ešte zmení a že je záujem o tvorenie  a remeselné zručnosti. 

Súvisiace články

14.01.2017 13:00

ZŠ G.Bethlena v Nových Zámkoch adoptovala dievčatko z Afriky

Pomoc chudobným, chorým a inak utisnutým jedincom patrí k najušľachtilejším činnostiam človeka. K potrebe pomáhať si navzájom sú vedení aj žiaci ZŠ G.Bethlena v Nových Zámkoch.