Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
12.03.2017 10:15

Rušno na Dvojke

Druhý marcový deň bolo v Základnej škole na Koperníkovej ulici 24 v Hlohovci veľmi rušno.

Škola sa stala miestom stretnutia členov správnej rady Klubu riaditeľov spoločnej školy. Myšlienka na vznik klubu vznikla v auguste 2016 v Šintave a medzi zakladajúcimi členmi bola i súčasná riaditeľka školy PaedDr. Denisa Králičová.

Predsedom Klubu riaditeľov spoločnej školy je PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD., ktorý šíri myšlienku , že toto združenie je otvorené pre všetkých, ktorí sa o problematiku dnešného slovenského školstva zaujímajú a záleží im na jeho budúcnosti a chcú spolupracovať.

Ako hodnotí toto podujatie riaditeľka školy PaedDr. Denisa Králičová? " Zamestnanci školy s vyše 340 žiakmi privítali v tento veľkolepý deň mnoho významných hostí. Pozvanie prijal napríklad i poslanec Národnej rady Slovenskej republiky doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc., primátor Hlohovca Ing. Miroslav Kollár a mnoho iných hostí z rôznych oblastí. Návštevu pri príchode vítali postavičky z Exupéryho Malého princa, ktorý sa stal hlavným motívom celého stretnutia. Na rokovaní členovia správnej rady prerokovali plánované stretnutia v školských inštitúciách, prijali nových členov a zaoberali sa otázkou financovania školstva v budúcnosti. Členovia správnej rady prijali návrh, aby štát dotoval exkurzie ako prevenciu proti extrémizmu (ako dotácie na LVZ či ŠVP). Po rokovaní sa hostia presunuli do vynovenej školskej jedálne, aby sa zúčastnili bohatého kultúrneho programu, ktorý si pre nich pedagógovia a žiaci tejto základnej školy pripravili a privítali všetkých hostí s radosťou a nadšením. Hodina plná divadla, spevu a tanca sa niesla v duchu Exupéryho myšlienky, že skutočne dôležité veci môžeme vidieť iba srdcom.

Spomienka na milé stretnutie plné priateľstva, porozumenia, vzájomnej spolupráce a skvelej atmosféry zostane v mysliach všetkých zúčastnených ešte veľmi dlhý čas."

Súvisiace články

08.10.2017 07:12

Výborne strávená sobota

O výborne strávenej sobote medzi zberateľmi z celého sveta.
30.09.2016 15:30

Bossingom proti riaditeľom škôl

Nedisciplinovaní učitelia brzdia riaditeľov škôl v ich práci.
20.03.2016 08:15

Odkiaľ prichádzaš a kam kráčaš? Priemyslovka.

Niečo o tom, čo ma trápi na súčasnom stave odborného vzdelávania a prípravy.