Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Simona Šoková
28.10.2019 20:57

Seminár eTwinning a motivácia do nového školského roka

Seminár v lotyšskom meste Sigulda

Školský rok 2019/2020 sa pre mňa začal trochu netradične. Na začiatku septembra som uvidela na internete ponuku školenia pre učiteľov zapojených do projektu eTwinning. Veľmi ma zaujala téma Karikatúry, komixy a umenie fotografie na vyučovaní, preto som si poslala prihlášku a čakala na odpoveď. Príjemne ma potešila správa, že som bola vybratá a pocestujem na služobnú cestu do Lotyšska.

Seminár sa konal v krásnom prostredí lotyšského mesta Sigulda a zúčastnilo sa ho 42 učiteľov z rôznych krajín EÚ. Po príchode do Siguldy nás od prvého momentu čakal nabitý program. Prvý deň bol zameraný na úvodné zoznámenie účastníkov a rozdelenie do teamov, podľa požiadaviek a tém, ktoré zaujímali účastníkov. Druhý deň bol rozdelený na 3 workshopy: Fotografovanie, karikatúry a komixy. Po každom workshope jednotlivé teamy spoločne diskutovali, ako získané vedomosti využiť v pripravovanom projekte. Tretí deň bol zameraný na konkrétne plánovanie a registráciu projektu.

Tento seminár bol pre mňa veľkým prínosom. Naučili sme sa moderné prístupy k výučbe cudzích jazykov, ako napríklad tvorbu komixov, karikatúr alebo rôznych kresieb. Tieto vedomosti sme aplikovali do praxe pri tvorbe projektu, ktorý sme počas seminára naplánovali a zaregistrovali na portáli eTwinning. Osobné stretnutie s učiteľmi so zahraničia je pri plánovaní medzinárodných projektov veľkým prínosom. Okrem nových kontaktov som si zo seminára odniesla aj množstvo skvelých nápadov, inšpirácií a motivácie do ďalšej práce učiteľa a preto podobný seminár odporúčam každému učiteľovi.