Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Zuzana Mészárosová
14.10.2018 10:24

Seminár „eTwinning na odborných školách“ úspešný

V dňoch 11. – 13. októbra sa v Bratislave uskutočnil medzinárodný workshop „eTwinning na odborných školách", ktorého sa zúčastnilo šesť desiatok účastníkov z dvanástich európskych krajín. Seminár bol zameraný na stredné odborné školstvo a jeho kľúčovým cieľom bolo, aby účastníci, učitelia stredných odborných škôl v Európe,  začali spolupracovať v oblasti odborných predmetov alebo cudzích jazykov na medzinárodných projektoch eTwinning.

Program seminára bol bohatý a previedol účastníkov problematikou eTwinningu na stredných odborných školách a možnosťami, ako pracovať na projektoch zameraných na odborné vzdelávanie. Učitelia sa nielenže naučili metodiku práce v bezpečnom vzdelávacom prostredí, ale získali množstvo praktických zručností, ako si nájsť partnera na projekt, ako projekt vytvoriť a zodpovedne na ňom pracovať. Počas tvorivých workshopov sa naučili množstvo nástrojov Web 2.0, ktoré sa v práci na projektoch eTwinning používajú. Participantom seminára boli predstavené príklady dobrej praxe z oblasti projektov zameraných na mnohé oblasti odborného vzdelávania, aké témy sú vhodné na tieto projekty.  Jeden z workshopov bol zameraný na problematiku podnikateľského vzdelávania. Počas troch dní seminára jeho participanti boli v tvorivých debatách a mali možnosť nájsť si partnerov a zámery na spoločné projekty v programe eTwinning.

Účastníci seminára si pochvaľovali jeho dobrú organizáciu, odbornú úroveň i pohostinnosť slovenských hostiteľov. Podľa slov Ľubice Sokolíkovej, manažérky NSS Slovensko, „organizácia takýchto seminárov je veľmi užitočná a malo by sa ich zúčastňovať čo najviac učiteľov. Získané skúsenosti sú pre učiteľov veľmi inšpiratívne a motivujúce a slúžia im do budúcnosti ako odrazový mostík pre spoluprácu v rámci eTwinningových projektových aktivít  medzi školami v Európe".

Súvisiace články

14.01.2018 18:06

Prečo navštíviť metropolu České Budějovice ?

České Budějovice sú pýchou južných Čiech, ako kráľovské mesto vznikli v roku 1265, hoci osídlenie územia sa datuje už do obdobia praveku. Návštevníci sem putujú z rôznych kútov sveta z viacerých dôvodov, v prvom rade najmä spoz...
20.02.2018 21:32

"Education for Global Responsibility" Vzdelanie ku Globálnej zodpovednosti

"VZDELÁVANIE KU GLOBÁLNEJ ZODPOVEDNOSTI" Cieľom projektu je vytvoriť metodológiu vyučovacieho procesu pre zástupcov – partnerov každej krajiny v oblasti Globálneho vzdelávania. Otázkami Globálneho vzdelávania sa už zaoberali ...