Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Zuzana Mészárosová
14.10.2018 10:24

Seminár „eTwinning na odborných školách“ úspešný

V dňoch 11. – 13. októbra sa v Bratislave uskutočnil medzinárodný workshop „eTwinning na odborných školách", ktorého sa zúčastnilo šesť desiatok účastníkov z dvanástich európskych krajín. Seminár bol zameraný na stredné odborné školstvo a jeho kľúčovým cieľom bolo, aby účastníci, učitelia stredných odborných škôl v Európe,  začali spolupracovať v oblasti odborných predmetov alebo cudzích jazykov na medzinárodných projektoch eTwinning.

Program seminára bol bohatý a previedol účastníkov problematikou eTwinningu na stredných odborných školách a možnosťami, ako pracovať na projektoch zameraných na odborné vzdelávanie. Učitelia sa nielenže naučili metodiku práce v bezpečnom vzdelávacom prostredí, ale získali množstvo praktických zručností, ako si nájsť partnera na projekt, ako projekt vytvoriť a zodpovedne na ňom pracovať. Počas tvorivých workshopov sa naučili množstvo nástrojov Web 2.0, ktoré sa v práci na projektoch eTwinning používajú. Participantom seminára boli predstavené príklady dobrej praxe z oblasti projektov zameraných na mnohé oblasti odborného vzdelávania, aké témy sú vhodné na tieto projekty.  Jeden z workshopov bol zameraný na problematiku podnikateľského vzdelávania. Počas troch dní seminára jeho participanti boli v tvorivých debatách a mali možnosť nájsť si partnerov a zámery na spoločné projekty v programe eTwinning.

Účastníci seminára si pochvaľovali jeho dobrú organizáciu, odbornú úroveň i pohostinnosť slovenských hostiteľov. Podľa slov Ľubice Sokolíkovej, manažérky NSS Slovensko, „organizácia takýchto seminárov je veľmi užitočná a malo by sa ich zúčastňovať čo najviac učiteľov. Získané skúsenosti sú pre učiteľov veľmi inšpiratívne a motivujúce a slúžia im do budúcnosti ako odrazový mostík pre spoluprácu v rámci eTwinningových projektových aktivít  medzi školami v Európe".

Súvisiace články

02.11.2016 12:30

Charakter, škola a budúcnosť vzdelávania na Slovensku

V čase, keď prebiehajú intenzívne diskusie o budúcnosti vzdelávania na Slovensku, možno by stálo za pozornosť zamyslieť sa nad podstatou toho, čo vlastne chceme rozvíjať a „pestovať“ v našom vzdelávacom systéme. Malo by byť ci...
19.05.2019 20:59

Odborná prax v Londýne v školskom roku 2018/2019 na Obchodnej akadémii v Žiline

V rámci odbornej praxe v Londýne, ktorá sa uskutočnila od 23.09.2018 do 06.10.2018, pracovalo 15 žiakov Obchodnej akadémie zo IV.A, IV.C a IV.G na rôznych pracoviskách.
06.12.2018 11:44

CAVILAM a France Langue: kurzy pre učiteľov francúzštiny vo Francúzsku

V rámci projektu Erasmus+ sme sa v júli 2018 zúčastnili kurzov pre učiteľov v školiacich strediskách  CAVILAM vo Vichy a France Langue v Nice. Chceme sa podeliť o naše skúsenosti a možno aj pomôcť  našim kolegom francúzštinárom...