Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Žaneta Sirková
05.10.2018 21:28

Skalickí strojári s veľkým srdcom

5.októbra 2018 oslávila Liga proti rakovine 25.výročie svojho založenia v Kultúrnom dome v Skalici. Skalickí strojári nemohli chýbať na oslavách založenia pobočky v Skalici. Aktívne sa každoročne zapájajú do činností organizácie, ktorá pomáha onkologickým pacientom.

Stredná odborná škola strojnícka v Skalici niekoľko rokov spolupracuje s organizáciou s celoslovenským pôsobením. Každý rok aktívne zapája žiakov do charitatívnych zbierok pod vedením majsterky odbornej výchovy Marty Pertlovej, z ktorých sa financuje výskum a liečba onkologických chorôb. Významní hostia sa stretli v Kultúrnom dome v Skalici, aby si pripomenuli začiatky, činnosť a aktivity organizácie k zlepšeniu života onkologických pacientov.

Podľa vyjadrení Marty Pertlovej, majsterky odbornej výchovy v SOŠ strojníckej Skalica nie je potrebné veľmi žiakov presviedčať, aby sa zapojili do charitatívnej činnosti. Dobre vedia o strašiakovi "rakovina". Výchova žiakov k zodpovednosti a humánnosti je súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu na našej škole. Naši žiaci si uvedomujú, s akými prekážkami v živote sa stretávujú ich príbuzní, kamaráti a ľudia okolo nich. Je potrebné pomôcť tým, ktorí našu pomoc potrebujú najviac. Liga proti rakovine je organizácia, ktorá nám ukazuje, kde a komu pomôcť. Každý rok oslovujeme ľudí s prosbou o pomoc a uvedomujeme si, čo všetko onkologickí pacienti potrebujú. 

Veríme, že do charitatívnej činnosti Ligy proti rakovine sa bude zapájať viac a viac ľudí. Čím viac nás bude, tým viac budeme môcť pomáhať.