Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Žaneta Sirková
16.04.2016 13:30

Skalickí strojári úspešní v športových aktivitách

Skalický región je známy nielen dobrým vínom, trdelníkom a strojárskou výrobou. Keď tam mladí rozmýšľajú nad tým, akú strednú školu si vybrať, váhajú nad „strojarinou“. Často si myslia, že skalickí strojári z SOŠ strojníckej v Skalici sa venujú len technickému kresleniu, technológii a ďalším technickým predmetom, ktoré im nedovoľujú rozvíjať svoje zručnosti v iných aktivitách. Skutočnosť je však iná.

Skaličania vedia, ako zosúladiť školské povinnosti so športovými aktivitami mladých talentovaných športovcov. Skalica je už niekoľko rokov známa aj vďaka rozvoju športových aktivít v mládežníckych kluboch. Preto skalickí strojári z SOŠ strojníckej implementovali do vzdelávacích programov rozšírené vyučovanie športovej prípravy, v rámci ktorého sa pripravujú na rôzne športové súťaže a podujatia. Nie je to len futbal a hokej, ale aj iné športové disciplíny, v ktorých mladí športovci vynikajú.

Dlhoročný pedagóg a skúsený bývalý tréner Mgr.Jozef Mrva vedie skalických strojárov k rozvoju športovej činnosti a telesnej zdatnosti v športových disciplínach futbal, futsal, florbal, volejbal, basketbal a zjazdové lyžovanie. Všestranný rozvoj osobnosti mladých športovcov vychádza z potreby zdravého životného štýlu a športového nadšenia mladých ľudí. Mladí aktívni športovci majú možnosť reprezentovať školu a mesto na rôznych úrovniach. V tomto školskom roku dosiahli talentovaní športovci niekoľko úspechov na okresnej a krajskej úrovni. Škola sa môže pochváliť vynikajúcimi hokejistami, ktorí reprezentujú Slovensko aj v zahraničí.

Mladé talenty sa rozhodli vstúpiť medzi skalických strojárov z dôvodu ústretovosti zo strany vedenia školy pri zosúladení tréningového plánu a reprezentačných povinností. Nie je to jednoduché, venovať sa štúdiu „strojariny“ popri aktívnej športovej činnosti. Chlapci si však uvedomujú, že športová kariéra môže skončiť veľmi rýchlo. Potreba vzdelávania v oblasti strojárstva vychádza z potrieb trhu práce v skalickom regióne. Treba myslieť aj na budúcnosť. Istota zabezpečenia práce v strojárskej výrobe je silná.

Škola sa snaží skvalitniť podmienky športovej prípravy z vlastných zdrojov, ale aj v spolupráci s Občianskym združením VROM (Všestranný rozvoj osobnosti mládeže) a v spolupráci s mestom Skalica. V posledných rokoch bola škola úspešná pri získavaní finančných prostriedkov z Neinvestičného fondu mesta Skalica. Aj v tomto roku bol úspešný projekt Mladí florbalisti u skalických strojárov. Vďaka projektu bude možné dokúpiť potrebné vybavenie do telocvične. Potreba zabezpečenia športovej činnosti je nevyhnutná k ďalšiemu rozvoju osobnosti mladých športovcov. Aj skalickí strojári vedia, čo mladí ľudia potrebujú. Preto sa snažia zabezpečiť všetko pre ich ďalší rozvoj v oblasti športu.

Súvisiace články

03.01.2017 10:45

K pedagogizácii rodinného prostredia

Dieťa ako člen rodinného kruhu preukazovaním svojej lásky často povzbudzuje tie postupy rodičov, ktoré mu vyhovujú. Často sa v niektorých situáciách vôľa rodiča podvolí vôli dieťaťa v nádeji, že tým vyrieši nejaký konkrétny pro...
12.05.2017 19:45

ZBAVENÍ PRÁVA – MAJETKU – ŽIVOTA

„ZBAVENÍ PRÁVA - MAJETKU - ŽIVOTA Židovský osud na Južnom Slovensku 1938 - 1947 “ je názov najnovšej knihy novozámockého autora, Tomáša Langa.
12.08.2015 13:45

Školské pomôcky

Už sme mali v schránke niekoľko letákov propagujúcich, kde všade môžem lacnejšie kúpiť zošity, pravítka, tašky, desiatníky...