Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Žaneta Sirková
27.01.2016 19:45

Skalickí strojári v nástrojárni INA SKALICA spol. s r.o.

Súčasťou odborného vzdelávania skalických strojárov je prezentácia jednotlivých segmentov partnerského podniku, v ktorom stredoškoláci vykonávajú odborný výcvik počas štúdia. Stredná odborná škola strojnícka v Skalici a podnik INA SKALICA spol. s r.o. chcú zlepšiť podmienky odbornej prípravy budúcich strojárov.

Zástupcovia školy a podniku sa snažia implementovať do odborného vzdelávania motivačné prvky, ktoré sú impulzom pre ďalšie vzdelávanie a potrebu vzdelávať sa technickým smerom. Jednotlivé výrobné procesy prezentujú zástupcovia a vedúci výrobných segmentov, ktorí chcú priblížiť žiakom nové technológie v oblasti strojárskej výroby.

Vedúci nástrojárne podniku INA SKALICA spol. s r.o. Ing. Boris Janota pripravil pre žiakov 3.ročníka študijných odborov mechanik nastavovač a programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení ukážkovú hodinu v priestoroch s najmodernejším technickým vybavením. Žiaci mali možnosť oboznámiť sa s výrobným programom nástrojárne a najmodernejšou technológiou obrábania kovov, ktorá je na danom segmente zameraná na CNC-frézovanie. Cieľom prezentácie bolo motivovať žiakov a zvýšiť ich záujem o odborné vzdelávanie v priestoroch nástrojárne, ktorej výrobný proces je pre strojársky podnik kľúčový a veľmi dôležitý.

Zástupcovia školy a podniku hľadajú ďalšie možnosti, ako zlepšiť priebeh odborného výcviku v priestoroch výrobných segmentov a ako zvýšiť záujem žiakov o rozvoj vedomostí a zručností v oblasti strojárskej výroby. Skvalitnenie odbornej prípravy žiakov je kľúčové nielen pre školu ale aj pre podnik, v ktorom majú absolventi garantované uplatnenie.

Súvisiace články

14.04.2017 17:15

Od myšlienky k výsledku

14.apríla si pripomíname výročie úmrtia Jána Hollého, jedného z velikánov nášho národa. Mnohí z nás sa pristavia pri jeho pomníku na Dobrej Vode. Ako tento pomník vznikol?