Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Žaneta Sirková
27.01.2016 19:45

Skalickí strojári v nástrojárni INA SKALICA spol. s r.o.

Súčasťou odborného vzdelávania skalických strojárov je prezentácia jednotlivých segmentov partnerského podniku, v ktorom stredoškoláci vykonávajú odborný výcvik počas štúdia. Stredná odborná škola strojnícka v Skalici a podnik INA SKALICA spol. s r.o. chcú zlepšiť podmienky odbornej prípravy budúcich strojárov.

Zástupcovia školy a podniku sa snažia implementovať do odborného vzdelávania motivačné prvky, ktoré sú impulzom pre ďalšie vzdelávanie a potrebu vzdelávať sa technickým smerom. Jednotlivé výrobné procesy prezentujú zástupcovia a vedúci výrobných segmentov, ktorí chcú priblížiť žiakom nové technológie v oblasti strojárskej výroby.

Vedúci nástrojárne podniku INA SKALICA spol. s r.o. Ing. Boris Janota pripravil pre žiakov 3.ročníka študijných odborov mechanik nastavovač a programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení ukážkovú hodinu v priestoroch s najmodernejším technickým vybavením. Žiaci mali možnosť oboznámiť sa s výrobným programom nástrojárne a najmodernejšou technológiou obrábania kovov, ktorá je na danom segmente zameraná na CNC-frézovanie. Cieľom prezentácie bolo motivovať žiakov a zvýšiť ich záujem o odborné vzdelávanie v priestoroch nástrojárne, ktorej výrobný proces je pre strojársky podnik kľúčový a veľmi dôležitý.

Zástupcovia školy a podniku hľadajú ďalšie možnosti, ako zlepšiť priebeh odborného výcviku v priestoroch výrobných segmentov a ako zvýšiť záujem žiakov o rozvoj vedomostí a zručností v oblasti strojárskej výroby. Skvalitnenie odbornej prípravy žiakov je kľúčové nielen pre školu ale aj pre podnik, v ktorom majú absolventi garantované uplatnenie.

Súvisiace články

08.05.2016 09:30

Kultúra školy je obrazom jej rozvoja

Kultúra SOŠ strojníckej v Skalici vychádza z potrieb pedagogických zamestnancov, nepedagogických zamestnancov a žiakov učebných a študijných odborov. Naše predstavy vychádzajú z prístupov a hodnôt vo výchovno-vzdelávacom proces...
21.03.2017 20:00

Poézia je blízka aj mladým zdravotníkom

Presvedčili sme sa o tom na oslavách Svetového dňa poézie.
22.08.2016 11:30

Zásadný faktor ovplyvňujúci kvalitu života odhalený

Viac ako 70 rokov realizuje Harvard Medical School unikátny výskum, ktorého cieľom je zistiť čo nám v priebehu života prináša šťastie a spokojnosť. Ide o jednu z najdlhších a najfascinujúcejších štúdii na svete.