Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
24.04.2018 20:06

Školskí odborári rokovali v Nitre

V priestoroch Spojenej školy, ul.B.Slančíkovej v Nitre sa dňa 24.apríla 2018 uskutočnilo 2. zasadnutie Rady ZO OZ PšaV Združenia stredného školstva Bratislava, Trnava, Nitra.

Účastníci podujatia sa venovali aktuálnym otázkam a úlohám OZ PšaV na Slovensku. Jedným z bodov programu bola aj  Správa o činnosti Rady ZO na rok 2017.  Odborári  odsúhlasili plán činnosti na rok 2018,ktorú predniesol predseda rady Ing. Ivan Šóš, PhD.

Na zasadnutí  Rady ZO OZ PŠaV Združenia stredného školstva Bratislava, Trnava, Nitra  vystúpil aj Ing. Pavel Ondek, predseda OZ PšaV na Slovensku , ktorý vo svojej prezentácii analyzoval platové tabuľky pedagogických a odborných, ako aj nepedagogických pracovníkov, priblížil predsedom ZO pripravované zmeny v rezorte školstva.

Podujatie sa nieslo v príjemnej, pracovnej atmosfére.

Súvisiace články

13.11.2018 17:11

Národné múzeum v Prahe musíte navštíviť

Koncom októbra 2018 bola sprístupnená pre verejnosť po trojročnej rekonštrukcii budova Národného múzea v Prahe na Václavskom námestí. Plánovaný termín súvisel s významnou historickou udalosťou, nakoľko sme si 28. októbra 2018 ...
26.12.2016 10:00

Vianočný predaj na GT12 (JA firma A.S.A.P.)

Za rúškom tajomstva, skrýva sa čas Vianočný. Džemy, limonáda, koláčiky, ozdôbky. Za rúškom tajomstva sú oni a ich firma.