Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Zuzana Mészárosová
12.05.2019 21:30

Skončila sa jarná kampaň eTwinning

Učitelia zapojení do programu eTwinning mali možnosť zapojiť sa do jarnej kampane eTwinning od 18. marca do 9. mája 2019 spolu so svojimi žiakmi.  Jarná kampaň eTwinning bola zameraná na tohtoročnú tému „demokratická účasť".

Jarná kampaň riešila témy, ako kritické myslenie, komunikácia a aktívna účasť prostredníctvom množstva činností, online akcií a zdrojov.

Učitelia mali možnosť navštevovať platformu eTwinning Live na stránke vyhradenej pre účely kampane. Kampaň bola určená aj pre nováčikov aj pre skúsených účastníkov programu eTwinning. Učitelia mali prístup ku všetkým činnostiam a zdrojom, z ktorých sa dozvedeli viac o demokratickej účasti a programe eTwinning.

V jarnej kampani s cieľom osláviť eTwinning a demokratickú účasť v školách učitelia spolu so svojimi študentmi využili kreativitu a vytvorili svoju ideálnu galaxiu eTwinning. Precestovali virtuálnu galaxiu eTwinning a jej päť rôznych planét – planétu ľudských práv, planétu práva a robenia rozhodnutí, planétu životného prostredia, médií a histórie. Študenti spolu so svojimi učiteľmi si vybrali myšlienky z každej planéty, ktoré si  chceli nechať a vytvorili si z nich  svoju vlastnú galaxiu. Pripravili plagát, video alebo iný vizuálny výstup, pomocou ktorého predstavili svoju ideálnu galaxiu eTwinning.

Podelili sa o svoju prácu s komunitou eTwinning v rámci pacovnej skupiny a v sociálnych médiách pomocou hashtagu #eTwinningDay a #eTw4Democracy. Jarná kampaň bola tento školský rok mimoriadne úspešná a zúčastnilo sa jej viac ako 2200 učiteľov z Európy spolu so svojimi žiakmi.

Súvisiace články

30.01.2016 13:15

Udržujeme sa v pedagogickej kondícii

Dosahovanie pozitívnych výsledkov vo výchovno-vzdelávacom procese nás vedie k zvyšovaniu kvalifikácie učiteľov, potrebe kariérneho rastu, potrebe vzdelávať sa a k spolupráci s odborníkmi. Súčasťou vzdelávania učiteľov sú aj str...
09.10.2016 14:30

Stretnutie s výchovnými poradcami

Každý rok sa stretávajú riaditelia stredných škôl za okrúhlym stolom s výchovnými poradcami základných škôl, aby spolu diskutovali o možnostiach stredoškolského štúdia, nábore žiakov 9.ročníkov, spolupráci medzi základnými a st...
06.04.2016 13:15

Žiaci Strednej priemyselnej školy, Ul. Františka Hečku 25, Levice na Olympiáde Technického a vzdělávacího konsorcia p...

Na Vysokej škole technickej a ekonomickej v Českých Budějoviciach sa 31. marca 2016 konala Technická olympiáda, „Olympiáda Technického a vzdělávacího konsorcia při VŠTE.“ Išlo o medzinárodné zápolenie žiakov stredných škôl. Súť...