Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Zuzana Mészárosová
25.03.2019 07:19

Skvelý seminár pre učiteľov EPAS v Európskom parlamente v Bruseli

Dva skvelé pracovné dni – 21. a 22. marca 2019 strávili tri učiteľky slovenských stredných škôl, ktoré pracujú v programe EPAS v Európskom parlamente v Bruseli. EPAS je vzdelávací program - Ambasádorská škola Európskeho parlamentu, ktorý je realizovaný na Slovensku Informačnou Kanceláriou Európskeho parlamentu v spolupráci s Academia Istropolitana Nova a Helsinským výborom pre ľudské práva na Slovensku. Je to už tretí ročník tohto skvelého programu na Slovensku, ktorému sa mimoriadne darí.

Európsky seminár pre učiteľov EPAS sa konal priamo v Európskom parlamente v Bruseli, kde sa stretlo 84 učiteľov z celej Európy. Počas tvorivých workshopov sa dozvedeli  o implementácii tohto programu v jednotlivých krajinách EU, ako i skvelých príkladoch dobrej praxe v tomto projekte. Slovenské učiteľky mali čo ponúknuť, prezentovali nielen prácu, ktorú robia v projekte EPAS, ale krajská koordinátorka Platformy ambasádorov a ambasádoriek európskej demokratickej kultúry na Slovensku Zuzana Mészárosová informovala svojich európskych kolegov i o skvelých aktivitách tohto projektu, ktorý v mesiaci máj pripravuje simulované voľby do EP.

Účastníci workshopu mali tiež Twinningovú session, počas ktorej si vzájomne vymenili kontakty, ktoré využijú v budúcnosti na vzájomnú medzinárodnú spoluprácu v práci v projekte EPAS, čím táto nadobudne medzinárodný rozmer. Okrem tvorivej práce na workshope si učitelia vypočuli najnovšie informácie o príprave na voľby do EP a mnohé iné zaujímavé informácie o fungovaní práce v EP. Navštívili aj nedávno otvorený Dom európskej histórie, kde si mali možnosť pozrieť skvelo prezentovanú históriu Európy.

Dva dni strávené v Európskom parlamente v Bruseli boli skvelou príležitosťou pre slovenských učiteľov ako sa inšpirovať a motivovať v pokračovaní v práci senior ambasádorov EPAS na svojich školách. Workshop bol prínosom pre všetkých participantov tohto jedinečného eventu.

Súvisiace články

04.11.2018 15:23

Na Obchodnej akadémii v Leviciach o 1. ČSR

Presne pred 100 rokmi sa spojila cesta dvoch národov, Slovákov a Čechov, čím bola zahájená nová etapa v histórii oboch krajín. Vzniklo Česko-Slovensko.