Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Zuzana Mészárosová
18.09.2018 07:02

Slávnostné udelenie titulov "Ambasádorská škola Európskeho parlamentu"

V pondelok  17. septembra počas slávnostnej ceremónie v priestoroch Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave bol udelený  titul Ambasádorská škola Európskeho parlamentu štrnástim slovenským stredným školám, ktoré sa počas uplynulého školského roka úspešne zúčastnili druhého ročníka rovnomenného programu a splnili tak podmienky k získaniu titulu.

Program Ambasádorská škola Európskeho parlamentu je realizovaný v spolupráci Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu s Academia Istropolitana Nova a Helsinským výborom pre ľudské práva na Slovensku. Cieľom programu je šíriť povedomie o Európskej únií a európskej parlamentnej demokracii medzi mladými ľuďmi prostredníctvom poskytovania aktuálnych a praktických vedomostí. Nejde len o učenie sa faktov o EÚ, ale aj o priamu skúsenosť s európskym občianstvom - čo táto skutočnosť znamená pre náš každodenný život a ako zmeniť Európu v budúcnosti podľa predstáv mladých ľudí.

Víťazným školám udelil plakety riaditeľ kancelárie EP na Slovensku Robert Hajšel, ktorý vyzdvihol prínos tohto programu nielen pre zúčastnených študentov samotných, ale i komunity ich škôl. Najlepšie sa darilo gymnazistom z Partizánskeho, študentom SOŠ vo Svite a EPAS ambasádorom z Gymnázia V.B. Nedožerského v Prievidzi. Vybraní najaktívnejší junior a senior ambasádori sa zúčastnia  návštevy Európskeho parlamentu v Štrasburgu. Tu je zoznam ocenených škôl, ktoré získali titul Ambasádorská škola EP:

SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9, Bratislava

Súkromná SOŠ podnikania, Hollého 1380, 905 01 Senica

Gymnázium Partizánske, Komenského 2/1074, 958 01 Partizánske

Gymnázium V.B. Nedožerského Prievidza, Matice Slovenskej 16, 971 01 Prievidza

Gymnázium, Mládežnícka 22, 938 01 Šahy

SPŠ Novomeského 5/24, 036 36 Martin

SOŠ Polytechnická, Demänovská cesta 699, Liptovský Mikuláš

Gymnázium Jána Chalúpku v Brezne, Štúrova 13, 977 01 Brezno

Spojená škola, Štúrova 847, 962 12 Detva

Hotelová akadémia, Baštová 32, 080 05 Prešov

SOŠ Svit, Štefánikova 39, 059 21 Svit

Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, 066 01 Humenné

SPŠ v Snine, Partizánska 1059/23, 06901 Snina

Gymnázium Sobrance, Kpt. Nálepku 6, 073 01 Sobrance

Po ceremónii ocenenia Ambasádorských škôl EP si všetci prítomní mali možnosť podiskutovať s poslancami Európskeho parlamentu Ivanom Štefancom a Borisom Zalom o aktuálnych problémoch Európy a o budúcnosti Európy, ako i vypočuť si skvelú prednášku Jozefa Bátoru z Katetdry politológie FiF UK „ EÚ ako šanca prežiť: Ako viesť mladých k pochopeniu Únie".

Stretnutia sa zúčastnili i reprezentanti ďalších viac ako dvoch desiatok stredných škôl, ktorí budú pracovať v treťom ročníku programu EPAS v školskom roku 2018/2019 a boli oboznámení s úlohami, ktoré ich čakajú v práci v tomto programe. Záujem škôl o programy tohto typu svedčí o tom, že podporujú u mladých ľudí povedomie o Európe a európskej parlamentnej demokracii, tiež informovať o tom, čo znamená Európska únia pre náš každodenný život a čo je možné robiť pre to, aby bola v budúcnosti EÚ taká, ako si ju mladí ľudia predstavujú.

 

Súvisiace články

15.02.2017 12:00

Venujú sa prekladaniu i vlastnej tvorbe

Žiaci Obchodnej akadémie v Šuranoch si uvedomujú potrebu ovládania cudzích jazykov a radi využijú každú možnosť zdokonaliť sa, ako aj overiť si vlastné vedomosti.
25.01.2018 12:30

Spoznajte zákutia Múzea dopravy

Múzeum dopravy je vysunuté pracovisko Slovenského technického múzea Košice. Sídli v Bratislave na Šancovej ulici, v blízkosti bývalej výpravnej budovy prvej parnej železnice z roku 1848 postavenej v klasicistickom štýle. Slávno...