Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
04.07.2019 19:56

Slovanských vierozvestcov si uctili aj riaditelia novozámockých škôl

Mesto Nové Zámky a Miestny odbor Matice slovenskej boli aj v tomto roku organizátormi oslavy sviatku sv. Cyrila a Metoda v Nových Zámkoch .

Oslavy vierozvestcov sa konali dňa 3.júla. Po slávnostnej sv. omši vo Františkánskom kostole sa účastníci podujatia zhromaždili pri súsoší sv.Cyrila a Metoda, nachádzajúceho sa za františkánskym kostolom za účelom kladenia vencov. Slávnostný tón podujatia umocnilo vystúpenie vokálneho zboru Enthea. Lukáš Štefánik, viceprimátor Mesta Nové Zámky vo svojom slávnostnom príhovore priblížil život a dielo sv. Cyrila a Metoda :

„Každý národ má vo svojej histórie osobnosti a udalosti, ktoré ovplyvnia jeho rozvoj a smerovanie. Príchod sv. Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy patrí k najdôležitejším historickým medzníkom našich dejín, ktoré majú pre nás súčasníkov veľký význam. Na žiadosť kniežaťa Rastislava prichádzajú v roku 863 na naše územie, aby šírili vieru v jazyku našich predkov. V roku 867 pred novozvoleným pápežom v Ríme obhajujú staroslovienčinu ako liturgický jazyk. … Pápež Hadrian po prvotnom nesúhlase napokon schválil staroslovienčinu popri latinčine, gréčtine a hebrejčine ako štvrtý bohoslužobný jazyk. Vo chvíľach, ako je dnešná rezonuje história, ktorá sa priamo spája s našou prítomnosťou i budúcnosťou ďalších generácií. Ta, ako svätí Cyril a Metod neúnavne bojovali za právo našich predkov, bohoslužby v slovanskom jazyku,tak aj my v súčasnosti sme povinní chrániť ich odkaz a dedičstvo pre ďalšie generácie.

Život a dielo svätých Cyrila a Metoda malo okrem našej krajiny veľký vplyv aj na ďalšie štáty dnešnej Európy. V roku 1980 boli pápežom Jánom Pavlom II. vyhlásení za patrónov Európy. Ich pôsobenie zanechalo v procese konštituovania národnej identity Slovákov hlbokú a nezmazateľnú stopu..."

Po slávnostnom príhovore prišiel na rad akt kladenia vencov. Za Mesto Nové Zámky položili veniec viceprimátori mesta Lukáš Štefánik a Norbert Kádek, za MO Matice slovenskej Mária Malperová a Katarína Fučíková. Slovanským vierozvestcom sa poklonili aj riaditelia novozámockých škôl / viď.foto/  a predstavitelia kultúrno spoločenských inštitúcií.