Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: ucn
15.03.2019 07:18

Slovenský štát z rokov 1939 – 1945

prispel k doformovaniu Slovákov do podoby moderného politického národa, cena za to však bola privysoká.

Historik Martin Pekár (Katedra histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach):

„Mýtus o tom, že 14. marec 1939 bol prirodzeným vyvrcholením národnej emancipácie Slovákov a dlhoročnej politiky HSĽS, vznikol až dodatočne."
„Nič iné v dejinách nezdiskreditovalo myšlienku samostatného štátu Slovákov tak ako štátnosť z rokov 1939 až 1945 – bola založená na obrovských morálnych zlyhaniach, ktoré nie je možné ničím prekryť."

Odborná i laická verejnosť v Českej republike a na Slovensku si v týchto dňoch pripomína udalosti spred 80 rokov, ktoré viedli k rozbitiu pomníchovského Česko-Slovenska: vyhlásenie Slovenského štátu (14. 3. 1939), obsadenie okliešteného zvyšku Čiech a Moravy ozbrojenými silami nacistického Nemecka (15. 3. 1939) a tiež výnos Adolfa Hitlera o zriadení Protektorátu Čechy a Morava (16. 3. 1939) ako súčasti Nemeckej ríše.

Vyhlásenie samostatného štátu a dejiny Slovenska v rokoch 1939 až 1945 sú na verejnosti ešte stále vnímané pomerne rozporuplne, hoci historici v ich poznaní už neočakávajú žiaden zásadný prelom.

„Slovenskí, ale aj zahraniční historici najnovších dejín, či už po roku 1989, ale aj aktuálne v kontexte výsledkov parlamentných volieb na Slovensku v roku 2016, venujú kontroverznému obdobiu existencie slovenského štátu zvýšenú pozornosť," konštatuje vedúci Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. PaedDr. Martin Pekár, PhD., a zdôrazňuje, že pri interpretácii udalostí zo 14. marca 1939 jednoznačne prevláda názor, že išlo o synergické pôsobenie vonkajších a vnútorných činiteľov. „Rozhodujúcim faktorom bol záujem nemeckej zahraničnej politiky rozbiť Česko-Slovensko. K nemu sa pridružili viaceré vnútorné problémy krajiny, z ktorých osobitné miesto patrilo ochote časti slovenskej politickej reprezentácie na čele s Hlinkovou slovenskou ľudovou stranou kolaborovať s nacistami a politicky profitovať z hlbokej medzinárodnopolitickej i vnútropolitickej krízy," uvádza historik M. Pekár a dodáva, že až dodatočne vznikol mýtus o tom, že 14. marec 1939 bol „prirodzeným vyvrcholením" národnej emancipácie Slovákov a dlhoročnej politiky Hlinkovej slovenskej ľudovej strany.

Aká je teda odborná, historická reflexia existencie tohto štátneho útvaru?

„Slovenský štát z rokov 1939 až 1945 prispel k doformovaniu Slovákov do podoby moderného politického národa. Cena za to však bola privysoká a, paradoxne, nič iné v dejinách nezdiskreditovalo myšlienku samostatného štátu Slovákov tak ako štátnosť z rokov 1939 – 1945. Bola založená na obrovských morálnych zlyhaniach – odstránení demokracie, rasovej a národnostnej xenofóbii, perzekúciách vlastných občanov, aktívnej podpore holokaustu, účasti na vojne po boku nacistického Nemecka a tak ďalej. Tieto obrovské morálne zlyhania nie je možné ničím prekryť," upozorňuje M. Pekár.

Vznik a existenciu Slovenskej republiky (1939 – 1945) vníma verejnosť na Slovensku ešte stále veľmi polemicky a rozporuplne, čo sa prejavuje aj v narastajúcej podpore politikov, ktorí sa hlásia k zástancom tejto etapy dejín Slovenska. Obhajovanie slovenského štátu, vtedajšej politiky HSĽS a niektorých jej predstaviteľov na čele s prezidentom Jozefom Tisom má podľa historika Martina Pekára viacero príčin.

„Jednou z nich je nekritické vyvyšovanie idey vlastnej štátnosti nad všetky zlyhania ľudáckeho režimu. S tým súvisí – podobne ako na prelome 30. a 40. rokov 20. storočia – šírenie pocitu ohrozenia, ba až strachu z inakosti, zo všetkého, čo nie je národné, kresťanské, tradičné a čo údajne ohrozuje štát, národ a tradičné hodnoty. Je potrebné pripomenúť, že aj riešenia, ktoré extrémna pravica ponúka na dnešné civilizačné výzvy, sú analogické tým minulým, založené na skratkovitých, zdanlivo jednoduchých, ale hodnotovo pomýlených frázach, smerujúcich k likvidácii demokracie, hľadaniu pomyselných vinníkov, stigmatizácii inakosti a spoločenskému konfliktu," uzatvára Martin Pekár.

POZNÁMKA

Odborný úzus vo vzťahu k označeniu štátu:

  • Slovenský štát – od 14. 3. do 21. 7. 1939 (oficiálny názov)
  • Slovenská republika – od 21. 7. 1939 do zániku (oficiálny názov)
  • slovenský štát – voľné, opisné označenie celého obdobia trvania štátnosti (1939 – 1945)

 

PhDr. Marián Gladiš, PhD.
Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach
 

 

Súvisiace články

19.10.2018 09:28

Erasmus+ vzdelávacia mobilita pre učiteľov cudzích jazykov K1

Čas letí, zo stromov začína pomaly opadávať pestrofarebné lístie, v školách naplno prúdi život vo všetkých svojich podobách. Letné horúce dni sú nenávratne preč, a preto pre nás, učiteľky cudzích jazykov SOŠE v Matejovciach,...
16.07.2016 12:00

Veľa rekonštrukčných prác na školách a málo peňazí

Mnohé školy a školské zariadenia sú v zlom stave. Po dlhých rokoch sú v nevyhovujúcom stave strechy, okná, fasády, sociálne zariadenia a šatne.