Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Autor: Ing. Jana Hollá
21.09.2016 10:30

SOŠ technická v Tlmačoch na svojej pôde privítala prvých „DUALISTOV“

Duálne vzdelávanie je cesta k budovaniu si kariéry už na škole.

Stredná odborná škola technická v Tlmačoch v spolupráci so spoločnosťou ZF Slovakia a.s. v Leviciach plní plán školy s cieľom spolupráce v rámci rozvoja stredného odborného vzdelávania podľa potrieb zamestnávateľa. Aj napriek poklesu počtu žiakov končiacich deviaty ročník na našej škole otvárame v školskom roku 2016/2017 tri triedy. Z toho jednu triedu v učebnom odbore strojný mechanik/obrábač kovov, v študijnom odbore mechanik strojov a zariadení/programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení a jednu triedu v systéme duálneho vzdelávania programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení/mechanik elektrotechnik. Záujem žiakov o strojárske študijné a učebné odbory ešte zďaleka ale nepokrýva požiadavky a potreby zamestnávateľov v oblasti strojárskej výroby v našom kraji.

5. septembra v priestoroch školy všetkých žiakov srdečne privítala a slávnostne otvorila nový školský rok pani riaditeľka Ing. Jana Mrázová. Žiakom končiacich ročníkov popriala veľa úspechov na záverečných a maturitných skúškach, novým zasa úspešné vykročenie do novej etapy ich „stredoškolského“ života. Spolu so zástupcami spoločnosti ZF Slovakia a.s. v Leviciach Ing. Mikulášom Briedikom a Ing. Marekom Benedikom privítala 10 žiakov odboru programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení a 9 žiakov odboru mechanik elektrotechnik, ktorí budú študovať v systéme duálneho vzdelávania. Po krátkom príhovore si žiaci z rúk zástupcov spoločnosti prevzali „malé prekvapenie vo forme kufríka náradia“

Podnikové štipendium, materiálne zabezpečenie a príspevok na stravu si rodičia a žiaci v systéme duálneho vzdelávania chvália už od prvých dní na škole. To, že po úspešnom ukončení štúdia budú mať garantovanú prácu je pre žiakov i rodičov najväčším benefitom.

Aj napriek výhodám, ktoré žiakom štúdium na našej škole ponúka sú strojárske profesie u deviatakov málo populárne. Dúfame, že dobrá odozva zo strany rodičov ale hlavne žiakov presvedčia terajších deviatakov a aj ich rodičov, že študovať technický smer je tá najlepšia cesta, ako sa uplatniť po úspešnom ukončení štúdia. Žiaci a ich rodičia by si mali uvedomiť, že rýchlo sa rozvíjajúci strojársky a automobilový priemysel na Slovensku bude potrebovať viac a viac kvalifikovanej pracovnej sily, odborníkov v strojárskych profesiách. Preto by si mali vybrať povolanie s garanciou okamžitého uplatnenia sa na trhu práce a možnosťou ďalšieho kariérneho rastu. Naša škola im takúto prípravu zabezpečí na vysokej úrovni.

Súvisiace články

16.07.2016 12:00

Veľa rekonštrukčných prác na školách a málo peňazí

Mnohé školy a školské zariadenia sú v zlom stave. Po dlhých rokoch sú v nevyhovujúcom stave strechy, okná, fasády, sociálne zariadenia a šatne.
15.02.2017 20:15

Levickí priemyslováci na strojárskej olympiáde v Bratislave

Finále 10. ročníka Strojárskej olympiády, ktoré sa konalo 9. februára 2017 bolo spojené s Dňom otvorených dverí na Strojníckej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Cieľom súťaže bolo zvýšenie povedomia technic...