Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Zuzana Mészárosová
05.09.2019 08:16

Späť do školy s eTwinningom v novom školskom roku

eTwinning  je neodmysliteľnou súčasťou moderného vzdelávania v Európe. Je to program zameraný na podporu využívania moderných informačných a komunikačných technológií za účelom vytvorenia partnerstiev európskych škôl  a na začiatku školského roka 2019/2020 prináša množstvo noviniek pre učiteľov i žiakov.

Učitelia, ktorí majú záujem o kontinuálne vzdelávanie v oblasti eTwinningu „Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet" sa môžu i v novom školskom roku prihlásiť na toto kreditové vzdelávanie tu. Program pozostáva z troch prezenčných stretnutí,  medzi ktorými prebieha dištančná forma vzdelávania. Je bezplatné. Pre učiteľov je tiež pripravená séria vzdelávacích webinárov na aktuálne témy - aktívne vyučovanie s využitím IKT nástrojov, IKT nástroje na prezentáciu a spoluprácu, či webináre zamerané na zdieľanie dobrých nápadov v oblasti práce s eTwinningom – link na webináre tu. Pre učiteľov sú pripravené taktiež medzinárodné semináre a konferencie eTwinning, na ktoré sa môžu zapojení učitelia do programu eTwinning prihlásiť tu.


Ďalším skvelým podujatím pripraveným NSS Slovensko pre riaditeľov všetkých typov škôl je Celoslovenská konferencia pre vedenie škôl, ktorá sa uskutoční 14.11.2019  v Leviciach na tému „Demokratická participácia" s kvalitným odborným  a inšpiratívnym programom.

eTwinning je dôležitou súčasťou vo vzdelávaní žiakov a učiteľov už 15 rokov a okrem nových vedomostí a radosti pri učení ponúka bezplatný prístup, zmysel pre komunitu, bezpečné prostredie na vzájomnú spoluprácu partnerov, projekty zamerané na spoluprácu škôl, možnosť profesionálneho rastu pre učiteľov, podporu, šťastných žiakov, žiadnu byrokraciu, uznanie práce pedagógov a v neposlednom rade veľa pozitívnej energie a zábavu v triede.


Zuzana Mészárosová, ambasádorka eTwinning

Súvisiace články

26.01.2016 18:15

Záleží nám na odbornosti pedagógov

Učiť na strednej odbornej škole strojárskeho zamerania nie je jednoduché z dôvodu modernizácie strojárskej výroby. Rýchly rozvoj strojárskej výroby vedie pedagógov k štúdiu, rozvoju vedomostí a zručností, vzdelávaniu v oblasti ...
18.02.2018 22:08

"INTERNACIONÁLNE KOMPETENCIE" - aktivita nadnárodnej spolupráce programu Erasmus+ V Holandsku v meste Zand...

Aktivita nadnárodné spolupráce programu Erasmus+ na tému" International competences" - "Medzinárodné kompetencie" v Holandsku za učasti 69 učiteľov a pracovníkov s mládežou z 20 krajín.
19.03.2017 10:00

Aj naši národovci prvej polovice 19.storočia oslavovali Jozefa

O tom, ako oslávili " Jozefa" v roku 1848 Jozef Miloslav Hurban a Jozef Karol Viktorin sa dočítame v knihe Od Zavaru po Visegrád .