Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Zuzana Mészárosová
05.09.2019 08:16

Späť do školy s eTwinningom v novom školskom roku

eTwinning  je neodmysliteľnou súčasťou moderného vzdelávania v Európe. Je to program zameraný na podporu využívania moderných informačných a komunikačných technológií za účelom vytvorenia partnerstiev európskych škôl  a na začiatku školského roka 2019/2020 prináša množstvo noviniek pre učiteľov i žiakov.

Učitelia, ktorí majú záujem o kontinuálne vzdelávanie v oblasti eTwinningu „Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet" sa môžu i v novom školskom roku prihlásiť na toto kreditové vzdelávanie tu. Program pozostáva z troch prezenčných stretnutí,  medzi ktorými prebieha dištančná forma vzdelávania. Je bezplatné. Pre učiteľov je tiež pripravená séria vzdelávacích webinárov na aktuálne témy - aktívne vyučovanie s využitím IKT nástrojov, IKT nástroje na prezentáciu a spoluprácu, či webináre zamerané na zdieľanie dobrých nápadov v oblasti práce s eTwinningom – link na webináre tu. Pre učiteľov sú pripravené taktiež medzinárodné semináre a konferencie eTwinning, na ktoré sa môžu zapojení učitelia do programu eTwinning prihlásiť tu.


Ďalším skvelým podujatím pripraveným NSS Slovensko pre riaditeľov všetkých typov škôl je Celoslovenská konferencia pre vedenie škôl, ktorá sa uskutoční 14.11.2019  v Leviciach na tému „Demokratická participácia" s kvalitným odborným  a inšpiratívnym programom.

eTwinning je dôležitou súčasťou vo vzdelávaní žiakov a učiteľov už 15 rokov a okrem nových vedomostí a radosti pri učení ponúka bezplatný prístup, zmysel pre komunitu, bezpečné prostredie na vzájomnú spoluprácu partnerov, projekty zamerané na spoluprácu škôl, možnosť profesionálneho rastu pre učiteľov, podporu, šťastných žiakov, žiadnu byrokraciu, uznanie práce pedagógov a v neposlednom rade veľa pozitívnej energie a zábavu v triede.


Zuzana Mészárosová, ambasádorka eTwinning

Súvisiace články