Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
04.05.2018 21:11

Spoločne prezentovali svoju tvorbu

Milovníci poézie i výtvarného umenia, konkrétne sochárskeho, sa stretli v nitrianskej synagóge na podujatí nesúcom názov Elégia Svetla.

Poetka Marta Šimo – Svrčeková predstavila na podujatí svoju v poradí druhú básnickú zbierku, doplnenú o reprodukcie diel sochára Petra Bartu, s názvom Elégia svetla, ktorej krstným otcom bol známy slovenský herec Juraj Sarvaš.

Slávnostnú atmosféru podujatia , ktorého organizátormi boli Nitriansky samosprávny kraj, Regionálne osvetové stredisko v Nových Zámkoch, Mesto Nitra, Literárny klub Janka Jesenského v Nitre a Nitrianska odbočka Spolku slovenských spisovateľov umocnilo kultúrne vystúpenie Ervína Schōnhausera a komorného orchestra ZOE.

Boli sme zvedaví, ako vznikla spolupráca autorov, prezentujúcich svoje diela na tomto príjemnom podujatí:

„Už si nepamätám, kedy nás napadlo v úlohe dvoch autorov dvoch umeleckých médií vystúpiť spoločne. Dokonca som nikdy nad niečim takým neuvažovala. Ale stalo sa, že Peter Barta si pripravoval katalóg s prierezom svojou tvorbou a oslovil ma, aby som mu napísala do neho text : Charakteristiku kamenárskej tvorby. Keďže som uvádzala jeho tvorbu na viacerých miestach, ale základ našich spoločných myšlienok sme našli v Prahe a pri tej príležitosti sme boli v ateliéri a na jubilejnom priereze tvorbou pána Olbrama Zoubka, nemohlo to byť náhodné. Tá celoživotná výstava pana Zoubka bola pre nás pre oboch oslovením zhora, teda, že sme rezonovali na strunách existenciálneho súcna, na osudovosti bytia človeka, na tom, koľko obetí musí priniesť nevinný
človek pre celok, aby ho vykúpil. Snáď to nemohlo byť náhodné, že pán Zoubek snímal z tváre posmrtnú masku svojho bratranca Jána Palacha, ktorý položil najvyššiu možnú cenu pre pravdu a právo. Tento Olbram Zoubek si nás prijal ako pozorne počúvajúcich jeho odkaz. A dnes, keď je už v ríši mŕtvych, držíme sa ho. Sú to duchovné hlbiny, ktoré prekračujú časnosť. A pan Zoubek osobne navštívil výstavu tohoto mladého sochára a jeho komisárky a želal mu a jej jasnú cestu v tvorbe. Toto je náš spoločný menovateľ tvorby. Preto sa mohli sochy a básne dopĺňať. Vlastne, preto je aj naša knižočka "Elégia svetla" plná otázok a výziev k životu.  A vlastne výzva týždenníka MY mi odhalila túto skutočnosť, ktorú som si ani neuvedomila, že je a že text do Petrovho katalógu bol textom aj môjho vlastného hľadania sa vo veličine kozmu."
povedala poetka Marta Šimo-Svrčeková  .

O autoroch

Marta Zamoyska / Šimo – Svrčeková vydala svoju druhú básnickú zbierku pod názvomElégia svetla. Jej prvá zbierka básní VIEŠVIEM vyšla v roku 2015.

Zatiaľ, čo pri debutovom titule Viešviem sa stretávame s oslavou citov života, v druhej zbierke básní sa stretávame s popisom nadčasového koeficientu rovnováhy. Obe spomenuté kategórie sa v jej tvorbe vzájomne obohacujú. Autorka sa medzi nimi pohybuje, zaznamenáva ich a prežíva v kráse mravného.

Pani Marta Šimo- Svrčeková je absolventkou SVŠ v Nitre (1969),Pedagogickej fakulty v Nitre ( 1973),Filozofickej fakulty J. A. Komenského, vedy o výtvarnom umení v Bratislave (1986), kde obhájila filozofický doktorát v roku 1989. Od roku 2007vedie Regionálne osvetové stredisko v Nových Zámkoch.

Peter Barta , rodák z Nitry, je absolventom Strednej školy umeleckého priemyslu v Bratislave a Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave u profesorov D. Salamonovej a J.Kubu. Po absolvovaní umeleckého pobytu a štúdiu na Accademii di betle arti v Carrare sa vrátil na Slovensko a intenzívne sa venuje svojej tvorbe.
Sochár Peter Barta sa venuje komornej,monumentálnej sochárskej interiérovej i exteriérovej tvorbe, maľbe a kresbe. Inšpirácie ku svojim dielam hľadá v prírode. V nedávnom období vystavoval v Nitre, Trenčíne a v Prahe. V tomto roku plánuje svoje diela predstaviť širokej verejnosti v Nových Zámkoch a Bratislave, ako aj v niektorých kaštieľoch v strednej Európe.

Foto : zľava J.Sarvaš, M.Šimo – Svrčeková, P.Barta

 

Súvisiace články

26.04.2019 09:11

Doprava v Miléniovej Petržalke

Dňa 24.04.2019 odznela v priestoroch Miestnej knižnice Petržalka na Prokofievovej ulici v Bratislave zaujímavá takmer dvojhodinová prednáška na tému Doprava v Miléniovej Petržalke. Išlo o sprievodné podujatie k aktuálnej výs...
16.02.2017 14:30

Poznáme mená víťazov Nitrianskeho kraja v Súťaži žiakov stredných škôl v SIP

Dňa 16. februára 2017 sa stretli najlepší z najlepších na 51.ročníku krajského kola Súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači