Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
04.06.2017 07:30

Spolucítia a pomáhajú

Hemofília je genetické ochorenie krvi, porucha krvnej zrážanlivosti. Toto ochorenie sprevádza ľudí ,ktorí sú ňou postihnutí, po celý život. Ochorenie sa síce dá liečiť, ale nie je vyliečiteľné. Slovenské hemofilické združenie v Bratislave sa zameriava na zlepšenie liečby a životných podmienok ľudí s vrodeným krvácavým ochorením. Jednou z ciest pomoci chorým sú aj benefičné koncerty . Výťažkom z koncertu každý rok pomáhajú ľuďom s ochorením na hemofíliu, aby mohli žiť plnohodnotný život a snažia sa zlepšiť kvalitu ich života .

V Nových Zámkoch je už tradíciou, že v jarnom období je usporiadaný benefičný koncert.
Katolícka spojená škola Nové Zámky a Základná umelecká škola Nové Zámky aj tohto roku usporiadali Benefičný koncert na pomoc deťom postihnutých hemofíliou.
Cieľ podujatia priblížila v príhovore riaditeľka ZUŠ Veronika Madarász.
Bohatým kultúrnym programom sprevádzala účastníkov podujatia
riaditeľka Katolíckej spojenej školy Katarína Hozlárová .
Ako hodnotí podujatie Katarína Hozlárová, jedna z organizátoriek podujatia? „Benefičný koncert už dlhodobo organizujeme v spolupráci so ZUŠ Nové Zámky za podpory mesta Nové Zámky. Cieľom je jednak predstaviť talentované deti oboch škôl, učiť ich vystupovaniu na verejnosti, tiež viesť ich k pocitu spolupatričnosti s tými, ktorí to potrebujú, zaujímať sa o spoločne dobro a verejné dianie. Popritom podporujeme činnosť a aktivity Slovenského hemofilickeho združenia. Shz podporuje a zastrešuje pacientov trpiacich hemofíliou, organizuje rehabilitačné pobyty pre dospelých i deti. V rámci večera vystúpili sláčikové súbory zo ZUŠ, detský spevácky zbor pri KSŠ a sólisti. Osviežením bolo vystúpenie Zuzany Hozlárovej hrou na harfe. Tento nie veľmi častý nástroj mal u obecenstva úspech. V priebehu koncertu odznel aj úryvok z knihy D. Heviera KRV, v podaní Jakuba Červeného. Výťažok vo výške 269,26 EUR bude poukázaný na účet Shz." informovala nás pani Katarína Hozlárová

Galéria

Súvisiace články

10.05.2018 13:30

Občas sa stane

Aj teraz sa tak stalo. Dostala som sa úplne náhodou k spolupráci nad krásnym didaktickým materiálom pre škôlkárov a prvákov. Preto Vám ho trošku chcem sprístupniť.
13.11.2016 17:00

Otvorenie strediska duálneho vzdelávania pre žiakov SOŠ technickej v Tlmačoch

Nové, moderné vybavenie dáva záruku pre kvalitnú prípravu žiakov v duálnom vzdelávaní.