Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
07.10.2017 13:45

Stalo sa pred 105 rokmi

Písomné historické pramene, kam patria aj noviny a časopisy, majú pre nás vysokú hodnotu, pretože nám sprístupňujú informácie minulosti,ktoré sú zaujímavé pre žiakov, študentov i dospelú generáciu a neraz vypĺňajú prázdne miesta regionálnej histórie.

Slávnosť odovzdania internátu školy sa uskutočnila 27.júna 1912. V článku A Flenger – intézeti internátus felavató ünnepélye sa dozvedáme, že o vznik internátu sa v najväčšej miere zaslúžila vtedajšia predstavená ústavu M. Fülöp Alexia. Po prečítaní článku získame predstavu aj o tom, ako vyzeral interiér ústavu: Interiér pozostával zo 14 miestností. Na prízemí boli dve učebne v dispozícii pre ústav J. Simora. Návštevník prechádzajúci touto budovou bol očarený peknou jedálňou a hosťovskou izbou. V blízkosti jedálne sa nachádzala kuchyňa, denná miestnosť, pracovne a spálne. K vybudovaniu internátu prispeli dary cirkevných hodnostárov:
Medárda Hohla – biskupa, Károly Szeylera – dekana fary, János Fabián -kanonik, Flengerov ústav nazbieral tiež 6 tic. Korún. Stavbu dozoroval novozámocký staviteľ Holota Dezsö. Hotovú budovu posvätil Posvätením hotovej budovy poverili Dr. Kohl Medárda.

Ako prebiehala slávnosť odovzdania internátu?

O 10ej hodine vstúpil biskup Medárd Kohl do kostola .Počas jeho príchodu k oltáru znelo "Ecce saceros magnus". Po príchode k oltáru celebroval tichú sv. omšu. Vo svojom príhovore zdôraznil ciel kresťanskej výchovy – priviesť deti k Bohu, oboznámiť chovancov všetkých ústavov s jeho učením. Škola by mala rozvíjať duševné zdravie, dobré vlastnosti. Vo svojom príhovore vyjadril vieru v to, že jeho budúca návšteva mesta bude na oslavu odovzdania novej plebánie.

Aladár Miklóska , starosta mesta ubezpečil biskupa o tom, že jehoríchod do Novýchzámkov je vždy sviatkom pre mesto.

Biskup po obede o pol štvrtej odcestoval vlakom späť do Ostrihomu.

Oslavy však pokračovali aj popoludňajším programom v spoločenskej sále Flengerovho ústavu, kde sa zišli významné dámy mesta a páni mestského zastupiteľstva, prítomní boli aj kňazi z okolia Nových Zámkov. Po hymne odzneli piesne v podaní ústavného spevokolu pod vedením učiteľa Jánosa Dubrovyho, opera Lajosa Harsányiho "Diadalmas halál" ( Víťazoslávna smrť). Na podujatí nechýbala ani óda Lászlóa Szepessyho v podaní Annus Henter.

Oslava odovzdania internátu dievčenského vzdelávacieho ústavu, ktorý je po dnešné dni spomínaný ako Flengerka, bola dlho spomínanou udalosťou v radoch obyvateľov mesta.

Zdroj: dobová tlač - Týždenník Érsekujvár -Kis Magyar alföld,júl 1912

Súvisiace články

15.05.2018 22:05

Ste slon? Alebo jazdec?

Ak riešite zmeny. Ak Vami lomcujú emócie a racionálne uvažovanie. Kniha o ktorej sa zmieňujem je prioritne písaná pre manažérov. Ja som si v nej našla paralelu medzi prácou kouča s klientom.
22.05.2017 18:30

Mladé talenty - veľké diela

„Akrylové variácie“ je názov výstavy výtvarných prác detí – žiakov novozámockej výtvarníčky Natálie Blaškovičovej.