Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Žaneta Sirková
16.03.2017 20:00

Štátna tajomníčka navštívila skalických strojárov

14.marca 2017 navštívila Skalicu Oľga Nachtmannová, štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Cieľom návštevy bola spoločná diskusia s vedením Strednej odbornej školy strojníckej Skalica o rozvoji odborného vzdelávania a prípravy skalických strojárov, duálne vzdelávanie v študijnom odbore mechanik nastavovač a rozšírenie spolupráce s partnerským podnikom Schaeffler Skalica, spol. s r.o. vo vzdelávaní žiakov od 1.9.2017 v študijnom odbore mechanik mechatronik. Vzorová spolupráca skalických strojárov s najväčším zamestnávateľom v regióne a úspešné zavádzanie systému duálneho vzdelávania boli hlavnou témou rozhovoru. Zástupcovia školy informovali štátnu tajomníčku o potrebe materiálneho, technického a personálneho zabezpečenia odbornej prípravy žiakov strojárskych učebných a študijných odborov. Diskutovali o potrebe riešiť postavenie majstrov odbornej výchovy, ich finančné ohodnotenie a efektívne motivovať mladých ľudí k technickému vzdelávaniu.

Štátna tajomníčka sa stretla so skalickými strojármi 2. a 3.ročníka, s ktorými diskutovala o možnostiach štúdia v zahraničí, štipendijných programoch, potrebe vzdelávania v technických odboroch a o možnostiach štúdia v rámci EÚ. Zároveň pripomenula mladým strojárom potrebu vzdelávania a uplatnenia na trhu práce v strojárskom a automobilovom priemysle. Nezabudla ani na maturantov, ktorých povzbudila pri písaní externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky. 

Súvisiace články

29.12.2016 11:45

Plánovanie v školskom prostredí

Každá organizácia musí počítať s tým, že jej činnosť v budúcnosti a jej rozvoj je spojený so zmenami, ktoré sa dotknú aj personálneho plánovania. Potreba pracovnej sily na zabezpečenie chodu každej organizácie vyplýva z jej cie...