Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
14.02.2020 06:41

Stopy sv. Cyrila a Metoda na území Nitrianskeho kraja

 

Pre milovníkov histórie a kultúrnych pamiatok bude v období od 25. februára do 21. marca 2020 v priestoroch Múzea Jána Thaina v Nových Zámkoch sprístupnená fotografická výstava „Stopy sv. Cyrila a Metoda na území Nitrianskeho kraja".Výstava vznikla z iniciatívy Obchodnej akadémie Šurany, v rámci cezhraničného projektu „Partnerstvo a aktívne inštitucionálne siete Cyrilo-metodskej cesty v moravsko-slovenskom pohraničí".

Solúnski bratia sv. Cyril a Metod, ktorí prišli na Veľkú Moravu v roku 863 na pozvanie kniežaťa Rastislava a zaslúžili sa nielen o upevnenie šíriaceho sa kresťanstva, ale aj o zavedenie nového písma – hlaholiky, o preklad rôznych právnych a liturgických textov z gréčtiny, ako aj o pôvodnú tvorbu v slovanskom jazyku, patria k osobnostiam zapísaných zlatými písmenami do našej histórie.   Vďaka ich aktivite pápež Hadrián II. uznal slovanský jazyk ako ďalší liturgický jazyk popri latinskom, gréckom a hebrejskom, čo v tých časoch nemalo obdobu. 

Keď sa zamestnanci Obchodnej akadémie v  Šuranoch dozvedeli o existencii cezhraničného projektu „Partnerstvo a aktívne inštitucionálne siete Cyrilo-metodskej cesty v moravsko-slovenskom pohraničí", do ktorého je zapojený aj Nitriansky samosprávny kraj, neváhali a zapojili sa do projektu a rámci NSK s aktivitami, ktorých úlohou bolo priblížiť žiakom školy život sv. Cyrila a Metoda. V uplynulom školskom roku v rámci projektu škola usporiadala literárno - výtvarnú súťaž pre žiakov školy a pri príležitosti 1155. výročia príchodu solúnskych bratov na Veľkú Moravu, vydala publikáciu „Z mozaiky cyrilometodských pamiatok v Nitrianskom kraji."

Hlavnou aktivitou školy v rámci projektu na školský rok 2019 – 2020 je výstava fotografií  „ Stopy sv. Cyrila a Metoda na území Nitrianskeho kraja". Výstava približuje fotografiami a základnými historickými faktami obce a mestá regiónu,  kde je predpoklad že sa pohybovali, šírili vieru, písmo a slovanskú kultúru sv. Cyril a Metod a  ich žiaci. Cez výstavné panely sa návštevník výstavy prenesie do Nitry, Močenku, Nových Zámkov, Bojnej, Topoľčianok, Malých Kosíh a ďalších lokalít, oboznámi sa so stavebnými pamiatkami a stručnou  históriou obcí a miest.

Výstava je  vhodná pre žiakov základných  a stredných škôl. Návštevníci múzea si ju môžu pozrieť v období od 25.februára 2020 do 21. marca 2020. 

Hlavný partner výstavy  je Nitriansky samosprávny kraj.

Súvisiace články

02.05.2019 08:33

Zavítajte do domu U dobrého pastiera

Dom U dobrého pastiera bol postavený koncom 18.storočia v rokokovom umeleckom slohu. Sídli na Židovskej ulici v blízkosti Múzea židovskej kultúry. Ide o významný symbol stredoeurópskej meštianskej architektúry. Sídli v ňom exp...
10.03.2018 18:30

Už budú zápisy do prvých tried

Moje staršie aj novšie pracovné listy pre predškolákov vhodné do školy i pre rodičov domov.