Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Žaneta Sirková
25.03.2018 11:46

Stredná škola – moja budúcnosť

Deviataci sa rozhodujú, kam na strednú školu.

Vybrať si strednú školu nie je jednoduché. Treba myslieť aj na uplatnenie  absolventov na trhu práce po ukončení stredoškolského štúdia, či má žiak v budúcnosti potenciál študovať na vysokej škole a aké bude mať možnosti osobného a kariérneho rastu.

Deviataci sa rozhodujú, kam budú smerovať ich ďalšie kroky v stredoškolskom vzdelávaní. Pri výbere strednej školy sú predstavy rodičov často iné ako záujmy deviatakov. Rozhodnutie o výbere strednej školy však môže zásadne a aj negatívne ovplyvniť ich budúcnosť. Rodičia by mali vychádzať z výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov, ich záujmov a predovšetkým by sa mali poradiť s výchovnými poradcami pred konečným rozhodnutím. Pomocnú ruku ponúkajú aj stredné školy, ktoré už poskytujú konzultácie s rodičmi budúcich prvákov. Rodičia a žiaci často pri rozhodovaní zabúdajú zvážiť, aký potenciál má žiak na vybranú profesiu.

Žiaci v deviatom ročníku často nevedia, kam majú poslať prihlášku na strednú školu, nevedia si predstaviť, čo by chceli v budúcnosti robiť, aká práca by ich zaujímala a na akej pozícii by chceli pracovať. V praxi sa často stretávame s nerozhodnosťou žiakov a ich rodičov. Niekedy sa žiak rozhoduje podľa svojho kamaráta. Jednoducho, keď žiak nevie kam na strednú školu, ide tam, kam ide jeho kamarát. Rodičia často nevedia usmerniť svoje deti, nechávajú žiakov, aby sa rozhodli sami. V okamihu, keď má rodič podpísať prihlášku na strednú školu, zistí, že žiak si nevybral správne, lebo z profilových predmetov strednej školy dosahoval na základnej škole slabé výsledky. Rodičia si nevedia predstaviť, ako zvládnu žiaci štúdium. V tom prípade nastáva problém. Žiak chce niekam ísť a rodič s tým nesúhlasí.

Pri rozhodovaní z pohľadu žiaka je potrebné zamyslieť sa nad tým, či ma štúdium vo vybranom odbore bude baviť, či mám perspektívu uplatniť sa na trhu práce po ukončení stredoškolského štúdia, či chcem alebo nechcem pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu a aké výhody mi ponúka stredná škola počas štúdia. Treba si zároveň uvedomiť, či má žiak predpoklady zvládnuť štúdium na vybranej strednej škole, či sa chce pripravovať na budúce povolanie len teoreticky alebo aj prakticky. Ak má žiak záujem rozvíjať svoje teoretické vedomosti, ktoré chce uplatňovať v praxi, je potrebné si uvedomiť, že stredné odborné školy ponúkajú stredoškolské vzdelávanie v spolupráci so zamestnávateľmi. Zamestnávatelia zabezpečujú žiakom výhody, ktoré sú motivačnými prostriedkami k zvýšeniu kvality vzdelávania a efektívnemu vzdelávaciemu procesu.

Pri konečnom rozhodnutí si treba uvedomiť, kam dieťa smeruje na základe svojich osobnostných predpokladov a záujmov. Vždy je potrebné otvorene hovoriť o viacerých možnostiach s ohľadom na predstavu rodičov a hlavne predstavu žiakov. Často pomôže pohľad výchovného poradcu a triedneho učiteľa, ktorí vidia, aký potenciál je v žiakoch. Žiak by sa mal rozhodnúť sám, zároveň by mal byť usmernený v rámci kariérneho poradenstva o možnostiach uplatnenia svojich vedomostí a zručností. Budúcnosť každého žiaka závisí od výberu strednej školy. Je to prvý krok v tom, čo chcem robiť, kde chcem pracovať a či chcem ďalej študovať a profesijne rásť. Každý má iné záujmy, iné predpoklady, ale každý musí vedieť, od čoho závisí naša budúcnosť. Budúcnosť závisí od každého z nás a od toho, ako sa sami rozhodneme.

Zdroj foto: archív SOŠ strojnícka Skalica

Súvisiace články

20.02.2017 10:30

IX. ročník celoslovenskej súťaže s medzinárodnou účasťou v hre pre zobcové flauty „Zahraj že nám píšťalôčka“ bude v N...

Mesto Nové Zámky, Združenie pre vzdelávanie pre deti, mládeže a dospelých v spolupráci so spoluorganizátormi : Základná umelecká škola Nové Zámky, Novovital Nové Zámky , s podporou Fondu na podporu umenia zorganizujú IX. roč...