Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Jana Hollá
11.12.2017 07:57

"Stredná škola nie je cieľ, ale cesta"

"Stredná škola nie je cieľ, ale cesta" pod týmto mottom sa niesla celá akcia, ktorú organizovali Európska komisia, Mesto Levice, Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Levice, Mestský parlament mládeže, Obecná rada školy pri Meste Levice pod záštitou Branislava Ondruša, štátneho tajomníka MPSVR SR a Dušana Chreneka, vedúceho Zastúpenia Európskej komisie v SR.

Cieľovou skupinou tejto akcie neboli len žiaci končiacich ročníkov ZŠ, ale aj najmenší "materáci" a "základniari". Bola to jedinečná príležitosť predstaviť, aj tým najmenším, niektoré profesie, s ktorými sa v bežnom živote nemajú možnosť stretnúť. Priližne 30 stredných škôl odprezentovalo svoje študijné a učebné odbory. Veľmi nás potešila aj účasť rodičov.

Pripravili sme si rôzne aktivity, prostredníctvom ktorých sme chceli aj tým najmenším čo najviac priblížiť profesie na ktoré sa žiaci štúdiom na technickej škole v Tlmačoch pripravujú. Robot, ktorý poskladá Rubikovu kocku, súťaž šikovné prsty, zvárací simulátor, jednoduchý test priestorového videnia. To všetko si mohli návštevníci vyskúšať a tí najšikovnejší si odniesli aj vecné ceny od spoločnosti ZF Slovakia a.s., . Zvarovací simulátor si vyskúšal aj Ing. Šefan Mišák, primátor mesta Levice. 

Veľmi pekne chcem poďakovať všetkým chlapcom, ktorí na prezentácii zostali až do konca a vydržali ten osem hodinový maratón v ktorom hájili farby našej školy.

Súvisiace články

14.05.2018 07:33

Mi3tromi u nás v Petržalke

V piatok 11.05.2018 o 19:00 sa uskutočnil v sieni Domu kultúry Zrkadlový háj v Bratislave-Petržalke koncert skupiny Mi3tromi, ktorej významnými protagonistami sú Štefan Štec, Michal Noga a Peter Vajda. Vstupenky boli dostupné ...
22.10.2017 08:37

Tvorivý workshop so zaujímavým hosťom

Workshop, ktorý podnietil študentov zamyslieť sa nad tým, čo v minulosti znamenal holokaust pre ľudstvo a podporil ich postoje k skutočnosti, že musíme byť obozretní i dnes, aby sa takéto zverstvá už nikdy neopakovali.