Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Zuzana Mészárosová
15.05.2019 20:52

Stredoškolskí študenti v simulovaných voľbách do Európskeho parlamentu

Simulované voľby do Európskeho parlamentu sa uskutočnili v dňoch 2. - 7. mája 2019

Simulované  voľby do Európskeho parlamentu  sa uskutočnili  v dňoch 2. - 7. mája 2019 na 53 stredných školách na Slovensku (na 6 školách v nitrianskom kraji) v rámci spoločného projektu Academie Istropolitany Novy a Helsinského výboru pre ľudské práva na Slovensku s názvom Platforma ambasádorov a ambasádoriek európskej demokratickej kultúry, podporeného z Európskeho sociálneho fondu, Operačného programu Efektívna verejná správa. Projekt nadväzuje na predchádzajúci trojročný projekt oboch organizácií s názvom EPAS (Ambasádorské školy Európskeho parlamentu), realizovaný v spolupráci s Kanceláriou Európskeho parlamentu na Slovensku.

Osobitosťou týchto simulovaných volieb bolo to, že žiaci a žiačky nevolili z portfólia kandidačných listín 31 strán v SR, ich kandidátov a kandidátok, ale z ôsmich celoeurópskych strán, zastúpených v podobe politických frakcií v Európskom parlamente. Študenti pred simulovanými voľbami  na stretnutiach s učiteľmi, či odborníkmi debatovali  o tom, prečo sú voľby do EP dôležité,  aký je praktický význam nášho pôsobenia v EÚ, aké sú aktuálne problémy a výzvy, ktorým čelíme a zvlášť  sa venovali spôsobu a priebehu simulovaných volieb s osvojením si poznatkov o európskych politických skupinách. 

Prostredníctvom simulovaných volieb do EP sa vytvoril obraz nielen o tom, koho by si stredoškoláci zvolili, ale hlavne o tom, aký by bol asi záujem zúčastniť sa na týchto voľbách. Účasť študentov na simulovaných voľbách bola vysoká. „Na základe hlasovania mladých ľudí v simulovaných voľbách možno skonštatovať, že sú výrazne proeurópski a prodemokratickí, pokiaľ je na ich škole dostatočný priestor na systematické vzdelávanie ku demokratickej kultúre. Pokiaľ mladí ľudia dostanú dostatočné občianske, ľudskoprávne a európske vzdelávanie v otvorenom demokratickom duchu, ak chápu význam občianskeho aktivizmu a ak dostanú na výber dostatočne zmysluplnú a zrozumiteľnú politickú ponuku, tak si z tejto ponuky dokážu vybrať racionálne a rozvážne. Výsledky poukazujú na to, že v takomto prípade sú väčšinovo stotožnení s hodnotami liberálnej demokracie, sú citliví na otázky životného prostredia, cenia si osobné slobody, ale sú vnímaví aj k téme sociálnej spravodlivosti a spravodlivosti vôbec." - konštatuje sa v tlačovej správe  AINOVY A HVS k simulovaným voľbám do EP.

Zuzana Mészárosová, KK AmbEDK