Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Zuzana Mészárosová
01.05.2018 09:38

Stretnutie eTwinningových partnerov

Dňa 25.04.2018 sa žiaci II.A triedy OA stretli na pracovnom stretnutí so žiakmi SOŠ Pod amfiteátrom, s ktorými spolupracujú na eTwinningovom projekte „Mládež a zdravý životný štýl" v ruskom jazyku. Po milom prijatí riaditeľkou školy Ing. E. Sleziakovou žiaci súťažili v telocvični v rôznych športových aktivitách. Po malom občerstvení sme si pozreli najnovšie príspevky v projekte a naštartovali sme pracovné aktivity. Obidva tímy dostali úlohy vytvoriť interaktívne hry v programe learninapps. Vznikli zaujímavé osemsmerovky, pexesá, hry na dopĺňanie textu a priraďovanie textu k obrázkom. Žiaci pracovali v skupinách, pracovné stretnutie prebiehalo v príjemnej atmosfére. Študenti z obidvoch škôl si mohli porovnať svoje znalosti z ruského jazyka, svoje počítačové zručnosti a fyzickú zdatnosť. Všetky aktivity mali podporiť ich záujem o zdravý životný štýl.     

PaedDr. Hanuščinová

Súvisiace články

25.01.2020 23:21

Škola Slovenského Symbolu a Ornamentu

POZVÁNKA Škola Slovenského Symbolu a Ornamentu v Košiciach. Cieľom podujatia je: prezentácia kultúry, prezentácia slovenského ornamentálneho umenia, zvyšovanie záujmu širokej verejnosti a médií o našu minulosť a umenie, vytvár...