Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
07.04.2019 08:37

Stretnutie po rokoch

 

Pod mottom „Spev je sviatkom všedného dňa" sa dňa 6. apríla 2019 v priestoroch Regionálneho osvetového strediska v Nových Zámkoch uskutočnila beseda s opernou speváčkou Alenou Hodálovou (Gallovou). Organizátormi podujatia boli Nitriansky samosprávny kraj, Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch, Regionálne osvetovéstredisko a Základná umelecká škola v Nových Zámkoch. Novozámčania prejavili o stretnutie so známou sopranistku veľký záujem, čoho dôkazom bola preplnená spoločenská sála ROS. Podujatie sa nieslo vo sviatočno – rodinnom duchu. Na stretnutie so sopranistkou prišli milovníci hudby a spevu medzi ktorými nechýbali jej priatelia zo školských lavíc a učitelia.

 

V úvode podujatia sa k prítomným prihovorila poverená riaditeľka ROS Ildikó Buda. Hosťa besedy a všetkých účastníkov v mene primátora Nových Zámkov Otokara Kleina a svojom pozdravila Katarína Hozlárová, poslankyňa MsÚ Nové Zámky . Magdaléna Kissová, členka Literárneho klubu Generácie, pôsobiaceho pri Knižnici Antona Bernoláka v Nových Zámkoch vo svojom slávnostnom prejave sa vrátila k nedávno oslavovanému Dňu učiteľov a pripomenula prítomným slová J.Á.Komenského: Štastný je žiak, ktorý sa dostal do rúk svedomitého učiteľa" a zároveň pridala, že šťastný je ten pedagóg, ktorému sa do rúk dostal žiak s mimoriadnym talentom a nevšednou usilovnosťou. Takouto žiačkou bola aj operná speváčka Alena Hodálová.

Akáže by to bola beseda so speváčkou, keby na nej chýbal spev? Spev nechýbal na tomto stretnutí. Nádherný hlas Aleny Hodálovej si prítomní mali možnosť vypočuť na podujatí počas zaspievania troch árií . Klavírny doprovod jej robila Beáta Bukaiová, učiteľka novozámockej ZUŠ.

Sopranistka Alena Hodálová vošla do povedomia hudobnej verejnosti pod priezviskom Dvorská – Gallová. Narodila sa 25.septembra 1958 v Nových Zámkoch. Na novozámockej ZUŠ študovala spev a hru na klavíri, následne pokračovala v štúdiách na Konzervatóriu v Bratislave a v Sofii. Po absolvovaní  konzervatória nastúpila do Opery SND v Bratislave ako členka zboru a zároveň štipendistka Slovenského hudobného fondu. V súčasnom období je sólistkou Štátnej opery v Banskej Bystrici, kde aj žije.

V rodnom meste sa v minulosti predstavila na jubilejnom koncerte zboru Lastovička ako zakladajúca členka a sólistka. Alena Hodálová účinkuje aj koncertne. Okrem domácich pódií účinkovala v Bulharsku, Česku,Gruzínsku, Maďarsku,Poľsku, Rakúsku, Švajčiarsku a v ďalších krajinách. O jej speváckych kvalitách svedčí aj množstvo získaných ocenení.

Súvisiace články

21.06.2019 09:55

Média ako nástroj vplyvu ?

Ako laik a v podstate len konzument mediálneho priestoru občas cítim, že niektoré dnešné médiá namiesto toho, aby pravdu reflektovali, ju vytvárajú. Je to ale vytváranie obrazu pravdy, nie pravdy ako takej, a svojím spôsobom ...
15.03.2017 14:30

V prospech zlepšenia nášho školstva

8.marec 2017 bol dňom troch pracovných stretnutí členov správnej rady Klubu riaditeľov spoločnej školy na čele s predsedom Klubu riaditeľov spoločnej školy PhDr. PaedDr. Martinom Bodisom, PhD., ktorý šíri spoločnú myšlienku, ...