Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Žaneta Sirková
09.10.2016 14:30

Stretnutie s výchovnými poradcami

Každý rok sa stretávajú riaditelia stredných škôl za okrúhlym stolom s výchovnými poradcami základných škôl, aby spolu diskutovali o možnostiach stredoškolského štúdia, nábore žiakov 9.ročníkov, spolupráci medzi základnými a strednými školami, spolupráci medzi strednou školou a partnerským podnikom.

Prvý októbrový týždeň sa stretli výchovní poradcovia základných škôl skalického a senického okresu s riaditeľkou SOŠ strojníckej Skalica v priestoroch teoretického vyučovania. Pozvanie riaditeľky školy prijalo 12 výchovných poradcov a zástupca partnerského podniku Schaeffler Skalica, spol. s r.o., ktorý prezentoval systém duálneho vzdelávania a rozvoj spolupráce medzi skalickými strojármi na úrovni škola-podnik. Podnik Schaeffler Skalica, spol. s r.o. spolupracuje so strednou školou s cieľom zabezpečenia praktického vyučovania skalických strojárov. Zástupcovia školy a podniku prezentovali novinky vo vzdelávaní, ktoré spoločne pripravujú v rámci spolupráce v rozvoji odborného vzdelávania a prípravy a tiež v nábore žiakov pre prijímanie do 1.ročníka v školskom roku 2017/2018.

Skalickí strojári pripravili pre žiakov 9.ročníkov odborné exkurzie v podniku, prezentácie na základných školách pre deviatakov a ich rodičov, súťaže a prekvapenia, ktoré motivujú žiakov 9.ročníkov k tvorivej činnosti a pozitívnemu vzťahu k technike. Výchovní poradcovia si posťažovali, že základné školy nemajú dostatočné vybavenie na to, aby mohli vychovávať zručných mladých technikov. Preto je nevyhnutné, aby skalickí strojári spolupracovali so základnými školami aj v oblasti výchovy a vzdelávania v rámci predmetu Základy techniky. SOŠ strojnícka Skalica zabezpečuje vyučovací proces v tomto predmete zatiaľ s jednou skalickou základnou školou na základe podpísanej zmluvy. Podľa vyjadrení riaditeľky školy je možné rozšíriť takúto formu spolupráce aj s ďalšími základnými školami v regióne.

Výchovní poradcovia sa najviac zaujímali o proces prijímania žiakov do študijných odborov v systéme duálneho vzdelávania. Na niektorých základných školách stúpa záujem o túto formu stredoškolského odborného vzdelávania z dôvodu benefitov zo strany podniku. Riaditeľka školy informovala výchovných poradcov a vysvetlila podmienky prijímacieho konania. Zároveň zhodnotila prvý rok v systéme duálneho vzdelávania a poďakovala výchovným poradcom za spoluprácu.

Súvisiace články

23.02.2018 18:13

Príďte si pozrieť skvostné umelecké diela Michala Ďurovku

V dňoch 05.02.-28.02. 2018 je inštalovaná v priestoroch Univerzitnej knižnice výstava Lesy a roviny slovenského akademického maliara žijúceho v Srbsku Michala Ďurovku. Na jej realizácii participovala Univerzitná knižnica spolu ...
18.02.2018 23:38

4. VZDELÁVACIE stretnutie projektu KA2 Erasmus+ s názvom "BEST teachers, BESTudents" v Popove - Bulharsko ...

4. Vzdelávacie stretnutie  projektu  Erasmus+ Spolupráca pre inováciu a výmenu dobrých skúsenosti s názvom "BEST teachers, BESTudents" sa konalo v dňoch 19. - 23 marca 2018 v Popove - Bulharsko. Ako partner projektu Slovensko z...