Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Zuzana Mészárosová
07.01.2019 19:55

Študenti OA Levice obchodovali na medzinárodnom veľtrhu v rámci projektu ERASMUS+ „VET4SCAPE“ v Českých Budějoviciach

Finálne projektové stretnutie študentov z OA Levice s partnermi zo šiestich európskych škôl projektu ERASMUS+ „VET4SCAPE" zavŕšilo vzájomnú spoluprácu a študenti úspešne obchodovali na medzinárodnom veľtrhu JA firiem.

V polovici decembra strávili študenti Obchodnej akadémie v Leviciach týždeň plný vzdelávacích a poznávacích aktivít na krátkodobom vzdelávacom pobyte v Českých Budějoviciach. Toto stretnutie sa uskutočnilo v rámci spolupráce na projekte Erasmus+ KA2 „VET4SCAPE".

Slovenskí študenti spolu s projektovými partnermi z Rakúska, Portugalska, Rumunska, Českej republiky, Slovinska a Bulharska spolupracovali na spoločných aktivitách s cieľom zlepšiť úroveň a kvalitu odbornej a jazykovej výučby obchodnej angličtiny, ako i podpory medzikultúrnej kompetencie a ich schopnosti spolupracovať v medzinárodnom tíme. "Strategické partnerstvá" umožňujú zlepšiť kvalitu ekonomického vzdelávania všetkým zúčastneným školám. „Vocational Educational Training for Skills, Competence and The Practice for the Economy" sa totiž vzťahuje na odborné vzdelávanie v oblasti zručností, kompetencií a praxe v hospodárstve.

V rámci jazykovej výučby obchodnej angličtiny sa zamerali na tému "Ľudské zdroje". Všetci študenti absolvovali jazykovú prípravu v medzinárodných skupinách, ktoré pripravili učitelia z Českej republiky, Slovenska, Rumunska a Bulharska. V rámci simulácií ústnej skúšky z obchodnej angličtiny diskutovali s ďalšími učiteľmi angličtiny o tom, ako sa pripraviť na pracovný pohovor a byť úspešný.

Druhý pilier projektu predstavuje spolupráca Junior Achievement firiem siedmych zúčastnených škôl. Ústrednou témou bola prezentácia príslušných národných JA firiem, ich spôsob práce a ich úspechy. Kľúčovou aktivitou tohto piliera bol medzinárodný veľtrh JA firiem, kde boli produkty študentských firiem ponúkané a predávané účastníkom z iných krajín, ako aj študentom a učiteľom hosťujúcej Obchodnej akadémie v Českých Budějoviciach. Veľtrh bol úspešný a takmer všetky produkty a tovary boli predané. Na záver študenti predstavili situáciu na trhu práce v ich domovskej krajine a porovnali ju v rámci európskeho trhu práce.

JA firma Different Obchodnej akadémie v Leviciach, bola skutočnou inšpiráciou pre ostatné zúčastnené JA firmy, pretože funguje na vysokej profesionálnej úrovni. Ich inovatívny produkt -  relaxačné ponožky mal veľký úspech na veľtrhu a v súčasnosti je množstvo spokojných zákazníkov v jednotlivých krajinách, ktorí si tieto ponožky zakúpili a používajú ich. Firma Different svoj záujem o medzinárodnú spoluprácu s JA firmami z partnerských krajín projektu prejavila aj svojou registráciou na medzinárodnej platforme Enterprise without Borders.

Podľa slov Ing. Márie Haulíkovej, učiteľky ekonomických predmetov na OA v Leviciach, je účasť na medzinárodnom projekte VET4SCAPE skvelou príležitosťou vidieť ako funguje ekonomické vzdelávanie v Európe a možnosťou porovnať úroveň tohto vzdelávania v rámci zúčastnených projektových krajín. „Dlhoročné a bohaté skúsenosti s fungovaním JA firiem na našej škole nám umožnili, že sme boli inšpiráciou pre ostatných, obzvlášť pre školy, ktoré len teraz začali s JA firmami."

Medzikultúrny aspekt bol na vzdelávacom stretnutí venovaný Vianociam. Na workshope sa študenti navzájom informovali o vianočných tradíciách, zvykoch, jedlách. V medzinárodných tímoch sa navzájom učili, súťažili a spievali Vianočné koledy. Na záver navštívili vianočné trhy v meste a Kostol Svätej rodiny, kde im bola priblížená problematika  Adventu a vianočná služba s vianočnými koledami v rôznych jazykoch.

V rámci poznávania českej krajiny študenti absolvovali prehliadku Českých Budějovíc a známeho pivovaru, navštívili  zámok Hluboká nad Vltavou a prešli sa malebnými uličkami mestečka Český Krumlov, ktorého mestská pamiatková rezervácia patrí do zoznamu Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. „Naši hostitelia nám pripravili priateľské privítanie a skvelý program" povedal Milan Horňák, ktorý je prezidentom Different JA firmy. „ Som rád, že som navštívil práve túto destináciu a spoznal krásy južných Čiech, sú naozaj prekrásne. Rád by som sa sem vrátil, veď tu mám nových priateľov..."

Podpora ekonomického vzdelávania, aktivizácia študentov, podporovanie ich tvorivosti a schopnosti kooperácie s rovesníkmi z európskych krajín pri práci v medzinárodnom tíme a, samozrejme, zvyšovanie úrovne jazykových kompetencií to sú atribúty, ktoré Erasmus+ počas výmenných pobytov prináša. Projekt VET4SCAPE je toho jasným dôkazom…