Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Zuzana Mészárosová
27.09.2019 19:27

ŠTUDENTI OA LEVICE PODPORILI DEŇ MIERU ZASADENÍM STROMU

Študenti 1.B triedy zasadili strom mieru pri príležitosti Dňa mieru - 21.9.2019, avšak ich počin má omnoho hlbšiu myslienku, v 21. storoči už nemožno žiť sobecky, ale myslieť i na budúcnosť, myslieť a konať udžatelne a chrániť palnétu pre život ďalších generácií. Film z ich počinu:https://www.youtube.com/watch?v=sjkFS0Pq0Sk . Nový strom, s prekrásnym prívlastkom mierový, dnes stojí pred školou a rastie do krásy a je pýchou študentov tejto školy a ich ušľachtilej myšlienky robiť svet lepším.