Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Zuzana Mészárosová
12.02.2019 00:14

Študenti predstavili svoje projekty pre Agendu 2030 v OSN

6. februára 2019 IUVENTA v spolupráci s United Nations Information Service (UNIS) Viedeň pripravili pre osem mládežníckych a stredoškolských tímov skvelý workshop k Agende 2030 -  „Mladí pre ciele trvalo udržateľného rozvoja" na pôde OSN vo Viedni. Workshop bol realizovaný v rámci série „Agenda 2030 – Agenda mladých", ktorými IUVENTA podporuje participáciu mladých na implementácii Agendy 2030 na Slovensku.

Workshopu sa zúčastnilo osem trojčlenných tímov pozostávajúcich z dvoch študentov a jedného pedagóga. Tímy boli vybrané na základe videí predstavujúcich plánované alebo už realizované projekty, ktorými chcú prispieť k dosiahnutiu cieľov trvalo udržateľného rozvoja Agendy 2030. Z celkového počtu 13 prihlásených tímov bolo vybraných osem: Obchodná akadémia v Leviciach, Nadácia Otvorenej Spoločnosti, Stredná odborná škola v Snine, Mladiinfo Slovensko, Stredná priemyselná škola dopravná vo Zvolene, Gymnázium v Dubnici nad Váhom, Gymnázium J. Kráľa v Zlatých Moravciach a Obchodná akadémia v Rožňave.

Program workshopu otvorila zástupkyňa UNIS Viedeň, Sonja Wintersberger a Stály zástupca SR pri  OSN Peter Mišík. Mladí účastníci tak mali možnosť dozvedieť sa viac o záujmoch Slovenska v súvislosti s činnosťou niektorých agentúr a lepšie porozumieť procesom diplomacie v rámci OSN. Účastníci programu ďalej v rámci interaktívnej prehliadky diskutovali o cieľoch Agendy 2030 a možnostiach ako ich spoločne dosiahnuť, navštívili konferenčné priestory a výstavy niektorých z agentúr sídliacich v OSN vo Viedni.  Bližší pohľad na činnosť OSN predstavil aj Billy Batware z Úradu OSN pre drogy a kriminalitu, ktorý sa zameral na možnosti podpory pre mládežnícke organizácie cez programy Úradu a programy boja proti kriminalite, užívaniu drog a násiliu páchanému na deťoch. Možnosti participácie mladých a spolupráce s OSN predstavil aj mládežnícky delegát OSN za SR Dominik Porvažník, ktorý informoval nielen o úlohách a povinnostiach mládežníckeho delegáta, ale aj o tom, ako sa ním môžu stať a aké ďalšie príležitosti ponúka OSN pre mladých ľudí.

Mládežnícke tímy počas worskhopu odprezentovali svoje vlastné projekty týkajúce sa udržateľných rozvojových cieľov, tieto projekty boli veľmi zaujímavé. Podľa slov Tomáša Švolíka, študenta Obchodnej akadémie v Leviciach, ktorý predstavil na worskhope ich projekt „The World we Want", bolo veľmi prínosné pracovať na projekte s implementáciou Cieľov udržateľného rozvoja, prostredníctvom zmysluplných interaktívnych diskusií a vzdelávacích  hier (Free rice) podporiť ambiciózne ciele OSN.

Keďže cieľom workshopu bolo podporiť mládežnícke tímy v práci na projektoch, súčasťou programu bolo aj predstavenie dostupných online zdrojov k téme cieľov trvalo udržateľných cieľov, ktoré môžu využiť pri ďalších aktivitách so spolužiakmi alebo vo svojej organizácii. Účastníci boli veľmi spokojní s rôznorodosťou poskytnutých materiálov a zdrojov k Agende 2030 a účastníci sú presvedčení, že v budúcnosti prehĺbia spoluprácu s UNIS Viedeň a opäť navštívia OSN Viedeň a absolvujú špeciálnu prehliadku zameranú na Ciele udržateľného rozvoja aj so svojimi spolužiakmi.

Zdroj: tlačová správa IUVENTY: https://www.iuventa.sk/sk/NOVINKY/stredoskolske-a-mladeznicke-timy-predstavili-svoje-projekty-pre-agendu-2030-v-osn.alej?ind=