Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Dušan Piršel
24.09.2019 05:44

Sú sociálne siete ešte spoločnosťou zvládnuteľné ?

Dnes sa už nepýtame hamletovským byť či nebyť. Dokonca ani materialistickým sme či nie sme. Základnou otázkou dneška je, či sme v sociálnych sieťach alebo nie sme. A ak nie sme, tak vlastne vôbec nie sme, teda neexistujeme.

To nie je len fenomén facebooku, to je fenomén všetkých (vraj) sociálnych sietí. Dnešný svet sa rozvíja podstatne rýchlejšie ako kedysi, na čo treba hlavne starším generáciám reagovať, aby nenastala komunikačná priepasť medzi nimi a mladšou generáciou. Staršia generácia by v ideálnom prípade mala byť autoritou v zachovávaní hodnôt, stability a poradcom na základe dlhodobých skúsenosti. Mladá generácia by mala prinášať dynamiku, pokrok, nové riešenia, entuziazmus. Pri vzájomnej úcte chápajúc svoje úlohy by ideálne mali symbioticky koexistovať. 

Primárny problém sociálnych sietí ako hlavného komunikačného média súčasnosti je cielená dezinformácia za účelom názorového formovania mladej generácie, používaná ako taktika mäkkej sily. Mladá generácia bez životných skúseností a historickej pamäte ľahko podlieha vymývaniu mozgov a môže sa sama nevedomky stať „škodnou" v rodinách i vlastných štátoch. Neregulované braky môžu dovršovať ohlupovanie perspektívne inteligentných jedincov. Áno, v dnešnej dobe ťažšie prečítať reálnu informáciu a odlíšiť ju od tzv. fake news , čiže falošné správy. Hlavne v dobe kedy sa cielene veľa reálnych informácii označuje práve takouto nálepkou. Štáty, ktorých ambíciou je zachovanie suverenity, by mali citlivo reagovať na zásahy istých štátov do ich vnútorných záležitosti prostredníctvom sociálnych sietí. Problémom sa javí aj sám fakt, že prípadné hodnoty implantované rodičmi do svojich potomkov sa môžu ľahko rozplývať na základe sily sociálnych médií. Keďže tento fenomén je zatiaľ neriešený, je problémom. Samozrejme medzi reguláciou a cenzúrou je nejasná čiara a už dnes sú tendencie skrytej ci priamej cenzúry vcelku zjavné. Treba si aj uvedomiť, kde sídlia korporácie a ich servery, ktoré založili a ovládajú sociálne siete.  

V ideálnom prípade majú ale naopak sociálne siete mimoriadny edukatívny prínos, ktorý nemá obdoby, paralelne spájajúci a informujúci celosvetovú komunitu prakticky s akoukoľvek aktuálnou informáciou okamžite. 

Je ideálnym nástrojom rozvoja civilizácie za podmienky použitia na humánne účely. Tak ako všetko. 

Preto vnímajme realitu, aká je, nie akou sa javí, a reagujme na prípadné problémy konštruktívne. Hľadajme možnosti riešení a viďme svetlo na konci  virtuálneho tunela.

Súvisiace články

23.07.2016 12:30

Školský psychológ môže pomôcť škole rásť a rozvíjať sa

Profesia školského psychológa má veľmi dobré zakotvenie v slovenskej školskej legislatíve. Právne podmienky pre jeho existenciu na základných ako aj stredných školách sú veľmi dobré. Realita však ukazuje, že možnosť zamestnať š...
22.01.2017 10:00

Potreba rozšírenia duálneho vzdelávania v Skalici

Rozvoj duálneho vzdelávania skalických strojárov vychádza zo spoločnej koncepcie a zámerov SOŠ strojníckej v Skalici a strojárskeho podniku Schaeffler Skalica, spol. s r.o., ktorý je prioritným partnerom vo vzdelávaní v strojár...