Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
21.04.2018 19:07

Súťaž Mladý Európan 2018 aj v tomto roku oslovila veľa stredných škôl

V tomto období prebiehajú regionálne kolá súťaže.

V tomto roku prebieha už v poradí 13. ročník súťaže, ktorú vyhlásili Zastúpenie Európskej komisie a 9 regionálnych informačných centier Europe Direct .Súťaž sakoná pod záštitou podpredsedu Európskej komisie pre energetickú úniu,Maroša Ševčoviča. Partnerom súťaže je Úrad vlády SR.

Súťaž je určená študentom druhých a tretích ročníkov gymnázií a stredných odborných škôl z celého Slovenska.

Poslaním súťaže je zvýšiť povedomie participatívneho občianstva Európskej únie medzi študentmi stredných škôl na Slovensku. Nosnou témou sú všeobecné znalosti o histórii, geografii, osobnostiach a najvýznamnejších pamätihodnostiach EÚ.

Cieľom súťaže je zvýšiť úroveň všeobecnej informovanosti špecifickej cieľovej skupiny občianskej verejnosti – študentov stredných škôl v SR o EÚ poskytnutím možnosti získať informácie a odpovede na otázky o inštitúciách, legislatíve, politikách, programoch Európskej únie a jednotlivých členských štátoch. Súťaž zároveň umožní poskytnúť spätnú väzbu inštitúciám Európskej únie o dosiahnutej úrovni európskeho povedomia u mladej generácie na Slovensku.

Súťažiaci z 9. stredných škôl si vyskúšali svoje vedomosti na regionálnom kole súťaže Mladý Európan 2018, dňa 19.apríla v Komárne.

Víťazom súťaže sa v tomto roku stalo súťažiace družstvo Gymnázia Ľ.J.Šuleka z Komárna., ktoré postupuje do vyššieho kola súťaže. Nielen víťazi, ale všetky družstvá boli ocenené diplommi a vecnými cenami, ktoré si prevzali z rúk Andreja Krchňavého ( Zastúpenie Ek na Slovensku), Mareka Štítného ( ED Senica) a Zuzany  Szabóovej (ED Komárno).

 

 

Súvisiace články

15.01.2017 12:15

Robotika v strojárstve napreduje

Stredné odborné školy strojárskeho zamerania ponúkajú atraktívne študijné odbory, v ktorých vychovávajú absolventov pre potreby trhu práce.
14.01.2018 18:06

Prečo navštíviť metropolu České Budějovice ?

České Budějovice sú pýchou južných Čiech, ako kráľovské mesto vznikli v roku 1265, hoci osídlenie územia sa datuje už do obdobia praveku. Návštevníci sem putujú z rôznych kútov sveta z viacerých dôvodov, v prvom rade najmä spoz...
08.11.2017 06:53

Slovenskí ambasádori eTwinning na európskom workshope v Bristole

Workshop ambasádorov eTwinning - skvelý príklad spolupráce zanietených pedagógov ako moderne a efektívne vzdelávať učiteľov, podporiť ich európsku kooperáciu a tým podporovať kvalitu školstva a vzdelávania v Európe.