Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
21.06.2019 19:39

Súťažili o „Putovný pohár náčelníka MsP“

Dňa 21.06.2019 Mestská polícia Nové Zámky organizovala branný pretek o „Putovný pohár náčelníka MsP", pre žiakov novozámockých základných škôl.

Podujatie nám bližšie priblížil Mgr. Jozef Tököly, náčelník MsP :

 

Súťažilo sa v doobedňajších hodinách v športovo-relaxačnom areáli na Čerešňovej ulici.

Žiaci 5 novozámockých základných škôl, ZŠ Nábrežná, ZŠ G. Bethlena, ZŠ Mostná, ZŠ Devínska a ZŠ Hradná, si porovnávali svoje schopnosti nielen po stránke fyzickej ale aj po stránke teoretickej na 15 stanoviskách.

Súťažné družstvá boli zložené z piatakov - 5 chlapcov a 5 dievčat.

Minuloročné víťazstvo ZŠ Devínska neobhájila. Tohtoročným víťazom preteku sa stali žiaci zo ZŠ Hradnej. Druhé miesto obsadili žiaci zo ZŠ Devínskej a na treťom mieste sa umiestnili žiaci zo ZŠ Nábrežnej.

Vydarený pretek v ideálnom počasí bol ukončený záverečným vyhodnotením a poďakovaním sa všetkým účastníkom, pedagogickému doprovodu ako aj realizačnému tímu nielen z radov príslušníkov MsP ale aj študentov z novozámockého Gymnázia."

 

 

Helena Rusnáková

foto: archív MsP

Súvisiace články